shadow

Žena – vznešená bytost

Skála (rozhodnost) versus Příboj (nerozhodnost)

Každému nám bylo dáno do vínku to jedinečné. Někdo je více rozhodný a někdo méně. Někdo je více ukotven kořeny v zemi a je těžší jej zviklat. Jiná z nás je zase spíše hlavou v oblacích a neví, jak vlastně docílit uzemění.

Každá žena se ale může někdy cítit jako příboj, který se mele a neví kudy kam. Je zmítaná ode zdi ke zdi a ne a ne ty rozbouřené vlny života uchlácholit. A jindy se zase můžeme cítit jako pevné skály v tomto příboji. Pevná síla není jen o tom vše držet pevně ve svých vlastních rukou. Pevná síla je především víra. Odevzdání vyžaduje ohromnou odvahu a víru, že se vesmír o naše záležitosti postará, jak nejlépe umí. V umění odvezdání je mnohem více síly, než se může zdát. Jakmile jednou okusíme totální odevzdání se boží milosti, vnímáme náhle, jak rozbouřené vlny ustávají, jak ztrácí na síle a my vidíme díky zklidnění naší mysli naději. Proto nebuďte na sebe tvrdá, když právě zažíváte silný příboj a svou vlastní nerozhodnost. Milujte se a odevzdejte zmatek andělům, drakům, mořským panám nebo prostě bohu a buďte sama sobě tou největší životní oporou! Božská pomoc a vaše vnitřní síla jsou nezměrné zdroje. Zvláště když jsme napojené na životní proud, záříme jako Luna na obloze a tančíme v rytmu své duše…

 

Cvičení pro větší ukotvení:

Toto je krásná pomůcka pro ty ženy, které mají spíše hlavu v oblacích a mají pocit, že by se potřebovaly občas alespoň trochu uzemnit. Tedy více se ukotvit a spojit s naší Matkou zemí. Více stát nahoma na zemi, jak se říká. Kdykoliv tedy půjdete po zemi (po ulici, nejlépe samozřejmě v lese, v přírodě), vnímejte, jak energie matky Země do vás vstupuje chodidly a stoupá nohama nahoru do celého těla. Užijte si tento výživný a ukotvující pocit!

 

Žena umělkyně

Každý člověk je umělcem svého žena. Každá žena si spoluvytváří svůj život. Píše svůj příběh, maluje svůj životní obraz. Ale k tomu, abychom mohli všichni svobodně tvořit, je třeba přestát se bát chybovat. Protože, jak říká Jaroslav Dušek, kde nejsou chyby, tam není prostor pro tvorbu. Nejdříve je důležité se osvobodit od kritiky sama sebe, protože tím lépe se pak osvobozujeme od strachu z kritiky od druhých. Tvorba je svoboda, život je svoboda. Jistě by byl vhodný podobný přístup, jaký nám radí L. L. Hay: “Myslím si a říkám jen to, co si chci ve svém životě vytvořit. Jsem víc než dostatečná pro vše, co potřebuji udělat. Jsem zajedno se Silou, která mne stvořila. Jsem v bezpečí. V mém světě je všechno v pořádku.”  A při tvorbě našeho života se jistě uplatní ctnost tpělivosti. Když něco zkoušíme prvně, nemusíme být úplně spokojené, ale když vydržíme, jsme trpělivé, časem vypilujeme to, co děláme. I se změnou našeho myšlení je třeba být trpělivé. Jak říká L. L. Hay, nejdříve zvládneme říci několik pozitivních vět a je to jako kaluž. A pak prší více a více laskavých slov až je z toho oceán radosti. Co myslíte?

Voňavý tip:

Nakapejte si do vonné lampy esenciální olej „eukalyptus“, jehož vůně otevírá naše hrdlení centrum, které je spojeno se sebevyjádřením a tvořivostí. Velmi často zapomínáme, že vůně léčí,

proto využijte tuto příjemnou vůni! A skvělým doplňkem je hraní na tibetskou mísu!

Relax a radost z otevírajícího se hrdelního centra je tak zaručen!

 

 

Otázky:

  • Které věci ve tvém životě stojí za to vytvářet? 
  • Do kterých chceš investovat svůj čas, energii i peníze?
  • Které věci v tvém životě tě ničí? Lze se od nich oprostit?

 

“Mám se ráda jsem se sebou spokojená v přítomném okamžiku. Mnozí lidé nemohou mít rádi sami sebe, dokud nezhubnou, nenajdou novou práci, vhodného partnera, dokud nebudou takoví či onací. Lásku k sobě samým neustále odkládají. Co se stane, až zhubnete, seženete vytouženou práci nebo přítele, a přesto se ještě nebudete mít ráda? Sestavíte si nový seznam a získáte další odklad? Jediná vhodná doba je právě teď a tady. Bezpodmínečná láska je láskou bez očekávání. Je přijetím toho, co je.” L. L. Hay z knihy “Myšlenky srdce”

 

 

Prostě žena – dokonalá bytost taková jaká je

Každý je ve své nedokonalosti dokonalý! 

Co to znamená být dokonalá? Podle mého názoru znamená být dokonalá, taková jaká jste! Energie lásky, příroda vás stvořila přesně takovou, jaká jste a ve vašem bytí jste naprosto dokonalá bytost! A jste dokonalá i se všemi těmi vlastnostmi či věcmi, které vám na vás vadí! Nejde o to vždy se usmívat, vždy být vyrovnaná, vždy vědět na vše odpověď, vždy být “duchovně na výši”, vždy být trpělivá a respektující. Nejde o to kolik změn ve vašem životě uděláte a ani nejde o to, kam se ženete! Co myslíte? O co v našem životě vlastně jde? Mám jeden návrh – jde o lásku, o přijetí sama sebe! Pokud vám na vás cokoliv vadí, přijměte to s láskou, milujte své chyby! Zkuste to!:) Meditujte si na toto téma – na téma, jak bez analýzy a hodnocení přijímáte své chyby. A pokud příjde období, kdy vy svoji hodnotu nevidíte, nebojujte s těmi pocity! Přijměte je a nechte převalit jako mrak na obloze. Není to nic špatného, je to život! Nedejte na zdání a pozlátko slávy a toho, co je vidět! A právě v tom všem je ta dokonalost života, že každý si žije svůj život podle svého, podle své intuice a rozhoduje se o své vlastní cestě. Nesnažte se být dokonalá, protože vy už jste dokonalá, taková jaká jste! Jakmile se budete snažit, bude to ve vás vytvářet napětí, odmítání toho, jaká jste! Místo toho na sebe buďte prostě a jednoduše laskavá a přijímejte se, i když se třeba zrovna zlobíte, odmítáte, vyvádíte nebo lamentujete… A soucit je kvalita, které léčí nás i všechny kolem, protože soucit je láskyplný přístup k sobě i druhým. Jak jste soucitná sama k sobě? Věnujete si soucit a pochopení? Věřím, že ano! Je to moudré a zdravé!

„V centru srdce může člověk zažít nejhlubší blaženost jednoty. Může prožívat čistou radost… Když se srdeční centrum otevře, ucítíte bezmeznou radost, bezmeznou lásku a bezmeznou čistotu. První věc, kterou získáte, je čistota: čistota uvnitř vás a okolo vás. Ucítíte nekonečnou lásku, bezmeznou lásku, a tato láska bude naprosto čistá. Bude uvnitř vás a okolo vás. Poté uvidíte ve všem radost. Nyní o radost zoufale usilujete, ale přijde den, kdy se toto centrum otevře a vy ucítíte spontánní radost ze všeho. Podíváte se na květinu a ucítíte radost, podíváte se na dítě a ucítíte radost, podíváte se na svět a ucítíte radost. Získáte také mír a pocit univerzální jednoty… Lékaři říkají, že fyzické srdce se nachází na levé straně hrudi, ale duchovní srdce je uprostřed hrudníku. Když se srdeční centrum skutečně otevře, jeho radost a blaženost se budou šířit po celém těle, takže se vlastně nedá říci, že se nachází v určitém bodě…“ Sri Chinmoy

 

Voňavý tip:

Nakapejte si do vonné lampy esenciální olej „růže“ a nechte tuto vůni působit na vaši srdeční centrum…

Velmi často zapomínáme, že vůně léčí, proto využijte tuto příjemnou vůni!  

A dejte si u toho třeba horký meduňkový čaj (pravidelné pití meduňkového čaje pomáhá při srdečních potížích neurotického původu)

a představte si uvnitř srdce nádherný květ růžové růže, která symbolizuje sebepřijetí a lásku k sobě i k druhým…

Relax a radost z otevírajícího se srdce je tak zaručen!

Toto je úryvek z boržurky „Tváře ženy aneb Luna v nás a sebeláska“