Oáza klidu

 

Vítejte v oáze klidu

Tento Ášram Šánti je tu pro všechny, kdo potřebují v sobě rozprostřít klid…

NAMASTÉ – jogínský pozdrav, který znamená, že to božské uvnitř mě zdraví to božské uvnitř vás…

ášram-oblíbené

 

 

 

 

Meditace omlazuje

Meditace omlazuje, protože při meditaci si nepřiděláváme vrásky. Meditace uvolňuje, a proto prospívá i našemu mladistvému vzhledu! Při meditaci nás nesužují dotírající myšlenky, propouštíme je a nevěnujeme jim pozornost. To, co nás nejvíce v životě stahuje, jsou právě tyto starostlivé myšlenky, přidělávající nám vrásky. To, co nás uvolňuje, je meditace, protože při ní nepřiživujeme žádné nepříjemně pociťované myšlenky. Při meditaci se věnujeme pozorování dechu, můžeme jej prodlužovat, prohlubovat, vést do bříška a z bříška, čímž dochází k velkému uvolnění jakéhokoliv stresu. Meditujte a pečujte tak o svoji vnitřní i vnější krásu! Co vy na to?

Meditace nejen omlazuje, ale také probouzí trpělivost. Vyvíjí nesoudící postoj, který je zakotvený v přítomnosti. Pomáhá lidem překonat rozervanost, nevědomost a nejistotu..

 

Co pro mne znamená meditace

Meditace pro mne znamená uvolnění, důvěru, radost, klid a mír, lásku… Za největší a nejlepší meditaci považují radostné prožívání dne, vnímání šustění listů, dopadání dešťových kapek na okap, prožitek světla a lásky v srdci nebo prohánění se v lese se svým psíkem a být při tom TEĎ a TADY… Prožitek “teď a tady” je pak meditace každodenního života…

A věřím, že i prací, kterou člověk miluje, zcela přirozeně medituje. Co myslíte?

 

Řešit versus vytvářet

Naše mysl neustále něco řeší – všimli jste si? Neustále v hlavě drží nějaké problémy a fackuje je ze strany na stranu a my máme pocit, že tím danou záležitost vyřešíme. Že ji vyřešíme, když ji rozcupujeme na kousky, když ji analyzujeme. Ale uniká nám, že ji takto cupujeme a analyzujeme třeba měsíce a roky, aniž by naše mysl k něčemu užitečnému došla. Jakmile se rozhodneme něco řešit, budeme to prostě stále jen řešit. Jak říká dr. Hew Len – máme dvě možnosti, jak žít. Tou první je žít z našich starých vzpomínek nebo se nechat vést inspirací od “božstva”. Představuji si neustálé řešení jako neustálé spínání spojů v mozku. Elektromagnetické impulzy blikají jeden přes druhý a přes tuto změť myšlenkových pochodů se zcela odsekáváme od proudění “vesmírné energie” a zároveň do světa nevyzařujeme harmonii, ale chaos. No, neříkám to proto, abych nám lidem spílala, už Buddha toto dávno říkal, že největším utrpením člověka je, že se pouští do nespokojenosti a utápí se v ní. A právě meditace nám umožňuje dostat se do harmonie, neboť změť myšlenkových impulzů utichá a my se tak ocitáme v prostoru, kdy jednak vysíláme ze sebe klid a mír a druhak si nijak nebráníme zpět harmonické záležitosti přijímat.

 

„Není třeba řešit problém. Problém vytváří v první řadě napjatá mysl.“ Osho

 milujte2

 

Mozkové vlny a meditace

Mnohé výzkumy ohledně meditace proved T. Hirai, a to s použitím EEG, jenž dokáže snímat mozkové vlny:

 

  • Beta vlny – 15 až 30 Hz (stres)

Beta vlny registrujeme u člověka rozhněvaného či podrážděného.

  • Alfa vlny – 8 až 14 Hz (klid a stabilita)

Pokud se mozek nachází ve stavu relaxace, bez jakéhokoli napětí či rozrušení, na elektroencefalogramu registrujeme alfa vlny.

  • Théta vlny – 5 až 8 Hz (lehký spánek)
  • Delta vlny – 0,5 – 4 Hz (hluboký spánek)

T. Hirai díky svému dlouholetému výzkumu mozkových vln meditujících mnichů prokázal účinnost meditace při zvyšování soustředění a při obnovování a posílení mysli i těla. Zjistil totiž, že zen buddhistická meditace je způsob, jak dosáhnout cíleného navození produkce alfa vln.

“Frekvence mozkových vln člověka, jenž se cítí dobře, je někde kolem hondnoty 19 Hz. Tato frekvence však bohužel rychle stoupá při stresu, nervozitě, strachu, agresivitě a dalších bičujících pocitech. V tomto stavu přicházíme o spoustu energie. Pokud je množství energie, již mozek potřebuje k produkci mozkových vln, příliš vysoké, pak dochází k nedostatečnému energetickému zásobování dalších tělesných funkcí, jako je nervový system, trávicí soustava, hormonální a imunitní systém, jež všechny závisí na dodávkách jedné a téže energie. Dnes je již známo, že uvolnění a vnitřně klidní lidé, i když zvládají velké množství práce, jsou méně náchylní k jakémukoliv typu onemocnění. Nízké frekvence mozkových vln napomáhají všem regeneračním a léčebným procesům v lidském těle a příznivě je ovlivňují. Proto se nemocní často nacházejí v jakémsi polobdění, odpovídajícímu frekvenčnímu rozsahu alfa. Člověk dosáhne stavu vnitřní vyrovananosti, když se jeho kyvadlo nepohybuje v příliš širokém rozsahu od jednoho kraje k druhému. Možná, že to znáš: jsi ve velkém stresu a rozrušen a v noci upadáš do hlubokého spánku, z něhož se ráno probouzíš unavený a nepříliš zotavený – kyvadlo je příliš rozkmitané na obě strany. Během meditace, při níž používáme prodloužený dech, se frekvence mozkových vln stabilizuje mezi 10 až 18 Hz. Během meditace dokážem s pomocí koncentrace na svůj dech vyrovnávat své mozkové vlny. Během meditace máme přístup ke svému podvědmí. Tvoříme vnitřní obrazy, které se manifestují také navenek. Sama stále nevycházím z údivu, jak nádherným způsobem se dokážou ve vnějším světě uskutečňovat mé vnitřní představy. Během meditace navíc navazujeme kontakt se svým vyšším já, jež stojí při nás s veškerou svou moudrostí a rozhledem.

Podle moudrosti starých Indů je vesmír řízen třemi silami – třemi gunami. Jsou to:

  1. Sattva-guna – lehká, čistá, jasná.
  2. Rajas-guna – ženoucí se, vášnivá, prudká.
  3. Tamas-guna – brzdící, líná, těžkopádná, tmavá…

 

Můžeme si položit gunu Rajas a gunu Tamas vedle sebe jako hromádky zlata na dvě misky vah. Čím rovnoměrněji je zlato rozděleno na obě misky, tím se nacházíme blíže stavu guny Sattva a tím harmoničtěji, snáze a šťastněji probíhá náš život. Vnitřní poháněč (buditel) nás pobízí k aktivitě a brzdič (uspávač) nám přináší nezbytný klid nebo nás do něj přímo nutí. Aktivita a pasivita by měly být vždy v rovnováze. Velkým cílem jogínů je, rozvíjet v sobě co nejvíce kvalitu guny Sattva.”Gertrud Hirschi (Duchovní síla jógy)

  

Meditace a dech

„Můj dech byl tichý a klidný…V srdci jsem vnímal vyrovnanost.“ T.Ward

Vědomí dechu je ve východní tradici posuzováno jako metoda vedoucí k nejvyšším stavům mystického vědomí, k objevování sama sebe, stejně tak jako cesta k lepšímu zdraví a hluboké relaxaci.

Také existuje velice praktický důvod, proč je dech excelentním objektem meditace – nevyžaduje totiž žádné speciální místo, ani žádné společníky, abyste se cítili dobře. Kdykoli si vzpomenete, lze se na něj obrátit o pomoc. A to je přeci uklidňující pocit, mít vždy při ruce pomoc, viďte?

„Je dobré najít si něco, co pomůže udržet vaši pozornost soustředěnou, co vás bude jako kotevní lano pevně spojovat s přítomným okamžikem  a přivede vás zpět, když se vaše mysl začne toulat. Dýchání velmi dobře splňuje tento účel. Může to být opravdový spojenec. Věnujeme-li pozornost vlastnímu dýchání, připomínáme si, že jsme teď a tady, takže jsme rovněž úplně bdělí a vědomi si toho, co se právě děje. Je překvapující, že o tom neví víc lidí. Dýchání je tady přece pořád, máme ho přímo pod nosem“, říká Z. Kabat.

 

Zen buddhistická meditace obsahuje tři hlavní prvky: kontrolu dechu, polohu těla a stav mysli. Co se týká kontroly dechu, zen buddhističtí mnichové dýchají pouze čtyřikrát až pětkrát za minutu, zatímco normální frekvence dechu dosahuje v průměru osmnácti dechů za minutu.

Mnichům se takové snížení frekvence daří následkem prodlužování výdechu, který je tak pomalý a jemný, že pod proudem vydechovaného vzduchu se nehýbne ani pírko připevněné na nose. Zatímco výdech nosem je pomalý, nádech nosem je velice rychlý. „Tento způsob dýchání využívá  jak břišní, tak i hrudní svalstvo“, říká T. Hirai. Začátečníkům se doporučuje systém počítání dechů. Při hlubokém výdechu se potichu počítá od jedné do desíti. Po celou dobu meditace je tedy třeba vnímat svůj dech, přičemž ten hýbe pupkem. Zhruba pět centimetrů pod pupkem leží dechový bod „tanden“, do kterého a ze kterého meditující vede vůlí svůj dech. A jsme opět u toho, jak je fajn, vnímat pocity ve svém bříšku a meditovat tak!

  

“Polovina našich potíží jsou jen představy, a když o nich pomlčíme, zmizí.” 

Robert Lynd

 

 

Meditace při chůzi

K meditaci chůze vyšla kniha Thich Nhat Hanha „Chodím a medituji“. V ní autor říká:

„Uvědomujte si také svůj dech, ten také vaše kroky vyživuje. Uvědomování si dechu je úžasný způsob, jak si zachovávat mír a pozornou mysl.”  

Zdá se být logická otázka, jak můžeme dávat pozor na chůzi a zároveň na dech. Je to možné, pokud ztotožníme své dýchání se svými kroky, pokud budeme počítat kroky a tedy měřit délku svého dechu počtem kroků, který připadá na jeden nádech a na jeden výdech.

Thich Nhat Hanh zahrnuje do meditace chůzí kromě těchto tří prvků – dýchání, počítání a kroky – ještě prvek čtvrtý a neméně důležitý, totiž poloúsměv. „Váš poloúsměv a míruplné kroky jsou zářivými perlami. Jsou krásné, ale jsou navzájem oddělené. Dech je tou šňůrou, která je spojuje a vytváří z nich náhrdelník bez jediné mezery. Buďte si vědomi svého dechu, pak vaše meditace v chůzi ponese to správné ovoce.“

 

 

Meditace při chůzi – praktický návod

Mám velmi ráda meditaci při chůzi a nyní vás ji naučím, abyste ji mohli využívat kdykoliv pro svůj vnitřní klid a mír. Jak již bylo řečeno, meditace při chůzi využívá počítání nádechů a výdechů.

Tedy kdekoliv jdete a můžete se soustředit na svůj dech, máte příležitost k této meditaci. Počet kroků při nádechu by měl být vždy kratší než u výdechu, a to o jednu polovinu. Znamená to, že když se nadechujete na počet 4 kroků, budete vydechovat na počet 8 kroků. Doporučím zachovat tento poměr, pro začátečníky je nejlepší!

Čím více pokročíte s touto meditací v praktikování, tím můžete délku nádechu a výdechu prodlužovat – například 6 kroků při nádechu a 12 kroků při výdechu nebo 8 kroků při nádechu a 16 kroků při výdechu.

Pomocí takové meditace nejen tělu prospějeme, že se řádně nadechujeme a vydechujeme, naše mysl se netříští o všechny možné myšlenky, ale nachází klid v soustředění se na počítání kroků a proces dýchání. A v neposlední řadě při takové meditaci ego nemá prostor tahat nás za nos!

Již jsem se několikrát ve své praxi setkala se zkušeností žen, že jim nejde pořádně vydechnout. Jakoby stále v sobě chtěly držet něco, co způsobuje vnitřní napětí a měly problém ve výdechu se uvolnit. Pokud vám nejde snadno vydechnout, zkuste výdech provádět tak, jako když máte v ústech brčko. Výdech se tím zpomalí, prodlouží a zkvalitní.

  

Ukotvení v teď a tady – praktický návod

Jak jinak se nejlépe ukotvit v teď a tady, než pomocí dechu, viďte? Dávejte tedy vědomou pozornost přesně a pouze tomu, co právě děláte! Pokud se vám myšlenky zatoulají, zhluboka se jednou nadechněte a vydechněte a vraťte se k vědomému prožívání okamžiku.

Jeden příběh vypráví, jak Buddha přišel ke svým novým žákům, mezi kterými byl i jeho již dlouholetý, věrný žák. Buddha přišel mezi ně a říkal: „Teď si sedám… Teď si upravím oblečení, aby mne nikde netlačilo… Teď zvedám misku s čajem.“ A jeho věrný žák se mu začal klanět. Noví žáci jen nechápavě koukali a pak se věrného žáka ptali – proč se tak Buddhovi klaníš za to, že si sedá a pije čaj? To přeci umí každý! A věrný žák se na ně podíval a řekl: „Opravdu to také umíte takto vědomě žít v každém okamžiku?“ A žáci se poněkud zahanbeně ihned poklonili vědomému prožívání života, tedy probuzení Buddhy. I my se takto probouzíme, pokud žijeme teď a tady, a odevzdáváme se tak s moudrostí a důvěrou vědomému životu.

 

Rytmus dechu

Při meditaci při chůzi dostává náš dech krásný rytmus, což má blahodárný vliv na naši psychiku. Proč? Protože rytmus znamená z našeho pohledu řád. Rytmem je naplněn celý vesmír – otáčení zeměkoule, z toho plynoucí střídání dne i noci, ročních období, příliv a odliv, atd. Pro lidský organismus jsou pak nejzákladnější dva rytmy: dech a tlukot srdce. Matky také nosí nevědomky dítě na levé straně, aby slyšelo tlukot jejího srdce, a tím bylo klidné. Ze zkušenosti víme, že zavedení rytmu do práce ji usměrňuje a snižuje svalovou i intelektuální únavu. Dále nám například rytmický krok dovoluje překlenout velké vzdálenosti bez výrazné únavy, zatímco nerytmický krok velice unavuje. Jistě si vzpomene na únavné „courání“ po obchodech, viďte? Stejně tak trhavý, nerytmický dech ztělesňuje nejistého, zmateného či vystrašeného člověka.

Člověka proto tolik posiluje poezie, hudba či tanec, neboť se při nich dostává do rytmu, spojuje se tak s řádem, kterým je vesmír vyplněn, a to mu dává blahodárný a uvolňující pocit náležení. Proto zanechme nevědomého každodenního trhaného, nerytmického, mělkého dýchání a dejme prostor tomu vědomému a rytmickému dechu během meditace!

 

A ještě o dýchání

Doktor Heinrich Egenolf se ptá: “Který hostitel podává svým přátelům nádherně perlivé šampaňské v neumytých, zamaštěných číších?” Správné dýchání tedy začíná správným vydýcháním, to nás totiž zbaví spotřebovaného vzduchu a v plicních sklípcích se uvolní prostor pro čerstvý vzduch. Výdech však musí být tichý. Pokud dýcháme tiše, dýcháme totiž pomalu.

Doktor Egenolf vypráví příběh o psu a jeho pánu. Pán v místnosti kouří a za čas se rozhodne vyvětrat se i se psem. Pes venku začne hlasitě štěkat a pán lapá po čerstvém vzduchu. Pes se vrátí čilý, pán ještě více unavený. Důvod je prostý, pes se štěkotem vydýchal, kdežto pán se nezbavil škodlivin v plicích a jen do nich nalapal trocha vzduchu bez pořádné výměny.

Také mistři východních bojových umění, kteří získávají energii řádným vydýcháním, vědí, že člověk je nejslabší, když se nadechuje a nejsilnější, když vydechuje. Při řádném výdechu totiž dochází ke zpevnění břišních svalů, tudíž se stává člověk stabilnějším než při nádechu, jenž má za následek ochablé břišní svaly. Proto se snaží zasáhnout protivníka právě v tomto „mrtvém bodě“, když je při nádechu nejbezbranější.

Lze také citovat myšlenku K. G. Dürckheima, o které již byla dříve v této knížce řeč: „…v úplném vypuštění vzduchu se projevuje důvěra v život… Když se člověk dokáže plně odevzdat výdechu, nachází zpět sám sebe.“ Ovšem pokud zdůrazňujeme výdech, neznamená to, že podceňujeme vdech. Čím úplněji vydechujeme, tím hlouběji se nadechujeme… Nádech se rodí z výdechu… Je tedy samozřejmé, že ke správnému dýchání nám pomáhají rovná záda, volné oblečení bez pásků, hluboké dýchání a správné vydýchání.

Z toho vyplývá, že ideální dýchání je HLUBOKÉ, POMALÉ, TICHÉ, NENUCENÉ. 

 

Jednoduché cvičení:

Dech a rovná záda

Kdykoliv si vzpomeneme – nerovnejme záda a zhluboka se nadechněme a vydechněme! Ruku na srdce – kolikrát za den se zhluboka nadechneme? Kolikrát za den si uvědomíme své držení těla a rovná záda, která právě umožňují kvalitní dýchání? Dech je život, a proto dýchejme! Rozdýcháme tak svou vášeň v těle i v duši! Rozdýcháme tak vášeň k životu! Je to jako když do malinkého plamínku ohně dýchneme a on se rozhoří ještě více!  

„Člověk je úplný a harmonický, když kultivuje své tělo, svou mysl i svůj vztah k absolutnu.” V. Smékal

Z brořurky „Meditujte na gauči“

 

 

Wooden kladný přístup Dumas tělo děkuji ti božská milost

 


 

Namasté – Jak se napojit na Zdroj aneb ÓM

Jednou z cest, jak se opět napojit na Zdroj, je zpívání manter. Dalo by se vlastně říci, že každé slovo je určitá mantra, tedy motlitba. Indiáni dokonce věří, že každé slovo má svého ducha. Jaká slova vypouštíme z úst? Jakými duchy se obklopujeme? Jistě láskyplná a laskavá slova jsou uzdravující a blahodárná. Dobří duchové budiž vítáni!

Mantrou může být dlouhá modlitba, několik vět, jedna věta, jedno slovo či pouze slabika. Tím, že mantru opakujem buď v duchu nebo ji odříkáváme nahlas či ji prozpěvujeme, necháváme mysl plynout pouze jejím směrem. Tím se dostáváme do meditačního stavu klidné mysli, která přestává těkat.

Nehledě na fakt, že zcela přirozeně pomáháme správnému ozdravnému dýchání, neboť mantry zaručují dlouhý výdech. Podle jógy mantry znamenají posvátná slova či zvuky obsahující sílu přetransformovat nebo ochraňovat toho, kdo je vyslovuje.

Slabika “ÓM” je pak nejposvátnějším základem všech manter, prvotním zvukem. Je vibrací, z které vychází celý vesmír. Ten, kdo cvičí jógu, tuto mantru ÓM pravidelně prozpěvuje. Její provedení má začínat myslí vedeným zvukem v kořenové čakře a postupně nechat zvuk procházet všechny následující čakry. Na začátku této mantry jsou ústa otevřená ve tvaru kroužku a na poslední hlásku “m” se ústa zcela zavírají, aby o to více zvuk rezonoval v hlavě.

Jon Lundberg a Eddie Weitzberg (Karolínský institut, Stockholm) se rozhodli tento fenomén prozkoumat podrobněji. Sledovali deset jedinců, jež si prozpěvovali mantru ÓM a zjistili, že pomáhají svému organismu, neboť vydechují patnáctkrát více oxidu dusíku než lidé běžně vydechují.

Také A.V. Lysebeth se věnuje léčivému efektu této slabiky ÓM. Zjistil mimo jiné, že ÓM způsobuje vibraci všech kostí hrudního koše, přičemž vibrace se díky vzduchu přenáší až na membránu plicních sklípků, což stimuluje plicní buňky a umožňuje lepší výměnu plynů. Mantry jsou tak tělu, a proto naší psychice, prospěšné.

Mystik Osho považuje za nejhlubší mantru dech. Zde jsou jeho inspirativní slova: „Nejhlubší mantra – dech. Dech vchází dovnitř, celá vaše bytost se dívá, jak dech vchází dovnitř. Dech vychází ven, nechte celou vaši bytost, ať se dívá, jak dech vychází ven. Zažijete úžasné ticho. Dokážete-li sledovat, jak dech vchází dovnitř a vychází ven…je to ta nejhlubší mantra, která kdy byla vymyšlena. Dýcháte tady a teď.“ (Osho: Oranžová kniha. Meditační techniky, str. 103. Praha 1991)

 

labuť5

 

Aktuální články

Všechny články »

Přihlaste se k odběru novinek