shadow

Až budeme milovat sami sebe, budeme se cítit milováni

„K největším problémům patří skutečnost, že valná většina z nás má pocit, že nejsme milováni. Přestože nám to může připadat smutné, toto dilema potrvá, pokud nezačneme milovat sami sebe. Navzdory tomu, že nás milují příbuzní a přátelé, nedokážeme to bez potíží prožít, necítíme-li lásku sami k sobě. Pocitu, že nejsme milováni, se lze zbavit následovně: začneme uznávat svou vlastní cenu. Cena, kterou si sami přiřkneme, umožní i ostatním, aby ji u nás objevili – pokud ji neuznáme sami, neuzná ji ani nikdo jiný. Až budeme milovat sami sebe, budeme se cítit milováni.“

Chuck Spezzano – „Jestli to bolí, není to Láska“