shadow

„Buďte ve světě, ale nedovolte, aby svět byl ve vás“ Osho

Osho promlouvá v knize “Vědomí”:

“Navazujte kontakty s ostatními, ale navazujte kontakt též sami se sebou. Milujte ostatní, avšak milujte i sebe. Vyrazte do světa! Svět je nádherný, dobrodružný, je to výzva, obohacuje vás. Neztraťte tu příležitost – kdykoliv svět zaklepe na vaše dveře a zavolá vás, vyrazte. Vyjděte beze strachu – nemáte, co ztratit, ale můžete vše získat. Neztraťte se však. Nepokračujte dál a dál a neztraťte se. Občas se vraťte domů. Občas zapomeňte na svět – to jsou chvíle pro meditaci. Chcete-li se stát vyrovnanými, měli byste každý den vyvažovat vnější s vnitřním. Vnějšek i vnitřek by měly nést stejnou váhu, abyste se v nitru nikdy nestali nevyrovnanými… Buďte ve světě, ale nedovolte, aby svět byl ve vás…”