shadow

Cesta lásky od Eduarda Tomáše k útěše i povzbuzení

Nedávno jsem dostala jako dárek knížku od Eduarda Tomáše „Cesta lásky“. Je to skutečně nádherná knížka, útlá, budete ji mít za chvilku přečtenou. Tedy za chvilku poprvé přečtenou, protože se k ní s láskou jistě budeme všichni rádi vracet a číst ji vícekrát. A tak jsem pro vás připravila v tomto článku několik citací, které vás jistě pohladí, pohýčkají a povedou směrem světla a lásky…

„Bůh je láska, to už jsme si řekli. Jakmile na něj s láskou pomyslíme, ihned se ozve, je to vlastní Boží zákon. Ozve se vám zprvu jakýmsi teplým jasem okolo srdce, jako když slunce svítí na paseku v lese a náhle ozáří to vaše tajemné božské místo.“

„Budete-li sledovat Boha jako lásku zprvu ve svém vlastním duchovním srdci a nakonec ve všech lidech i jiných Božích tvorech, zvířatech či věcech, jednoho krásného dne nebo noci si vás boží láska sama najde a už vás neopustí.“  

„Že člověk své nitro nezná? Že o něm nic neví? Nemusí je vůbec znát, stačí, když uvolní veškeré fyzické i mentální napětí a zaměří svou živou pozornost do nejzazší úrovně mysli v sobě, do vědomí pravdy, dobra, svobody a lásky a v tomto vědomí pak vědomě, odevzdaně, ale (pozor!) naprosto bděle, bez pohnutí setrvá. Čím víc při tom bude jeho lásky nebo čím silnější bude vzpomínka na ni, tím déle žák tento stav udrží, a čím déle ho udrží, tím bude jeho lásky přibývat. Neboť každá takto dosažená úroveň sama sebe automaticky prohlubuje. A s jejím prohloubením se prohlubuje i sama láska k Bohu. A to zase vyvolává okamžitou odezvu. Je to přesně tak, jako kdyby se sama láska napájela v božském zdroji lásky. Budete-li se neustále vnitřně usmívat na Boha ve vašem duchovním srdci, buďte ujištěni, že za velmi krátkou dobu poznáte, že i Bůh se na vás neustále usmívá. To vás bude posilovat vnitřně i zevně a poskytne vám to mimo jiné i absolutní bezpečnost a ochranu.“

 

„Jak vidíte, největší výhodou cesty lásky i lásky samotné je, že se v ní nemusíme vlastně o nic snažit. Láska je ve vás a s vámi a vy vlastně nemáte co hledat, protože láska je právě tím, co k uspokojení i k samotnému završení cíle potřebujete… Prodléváte tiše v lásce k Bohu… Ego se ztrácí, pozvolna ustupuje, až nakonec zaniká – a vy jste to vlastně ani nežádali… jen Boha milujte a milujte – a samou láskou zapomenete na svět a na Boha a na lásku samotnou. A náhle je zde skutečnost bytí… A ego – kdepak je ego? Ego je pryč. Co se stalo? Vaše láska vás prostoupila natolik, že se ego i se svými přívlastky a s vlastní silou vědomí, těla a mysli úplně rozpustilo a ztratilo se v božském Já. … Božská nekonečnost, moudrost, láska, vědomí a bytí byly stmeleny v jedno a oním jedním jste vy.“ 

S láskou Jitka N.