shadow

S metodou „focusing“ k naslouchání svému tělu

Zamilovala jsem se… Hned první setkání s „focusingem“ mne očarovalo svou jednoduchostí, moudrostí a šarmem. Radovala jsem se, že jsem konečně našla metodu, která velmi jemně a zároveň velmi účinně dokáže pomoci bolavé duši i tělu. A tak již přes deset let tuto metodu věrně využívám ve svém osobním životě a také hlavně při práci s klienty.

 

Co je metoda “focusing”?

Jednoduše řečeno, focusing je metoda k přijetí toho, co je v nás. Tedy k přijetí našich tělesných pocitů a prožitků. Skrze focusing dokážeme vnímat, uvědomit si různé naše vnitřní nastřádané a potlačené bolesti, smutky, ale samozřejmě můžeme během focusingu objevovat i příjemné pocity klidu či uvolnění.

Focusing pochází ze slova „focus“, soustředění. Při této technice se člověk soustředí na své tělesné pocity a sděluje je svému průvodci, terapeutovi chcete-li. Tělesné pocity jsou takové pocity, které cítíme uvnitř těla – například pálení či tlak na hrudi, bodání v ruce, bolest hlavy, apod… Jakmile člověk nějaký takový pocit objeví, je tázán svým průvodcem, zda je schopný jej přijmout jako svoji součást. Pokud je člověk schopný vlídného přijetí svého pocitu, pak pocit chvilku pozoruje, nesoudí ho, ani neanalyzuje. Pocit se vždy zákonitě v přijetí promění do nějakého jiného tělesného pocitu a opět se pokračuje v jeho přijetí. Mnohdy si člověk samozřejmě uvědomí, co za tímto pocitem skutečně sídlí – uvědomí si jeho poselství. A v tu chvíli také může dojít k uvolnění, protože člověk více pochopí například situaci, kterou neví, jak řešit a dostane odpověď, které byl před tím uzavřený. Naše tělo je moudrý nástroj, který v sobě skrývá odpovědi na naši životní cestu. Jen ho začít poslouchat a důvěřovat jeho sdělení. Také se během focusingu pracuje se symbolickým vyjádřením daných pocitů ve formě “Je to jako když…” Také se může pracovat s vizuálními obrazy, které více dokreslují sdělení daného pocitu. Focusing je zkrátka dobrodružná cesta, která uzdravuje tělo i duši tím, že člověk přijímá své pocity a dá jim prostor pro vyjádření. Ustupuje tak vnitřní tlak a boj, zmatek a nepochopení poselství toho, co nám tělo chce říci a naopak nastupuje pocit úlevy z přijetí a pochopení. Focusing je zkrátka metoda, která vás přivede zpět k vašemu tělu a k vám samotným. Skrze pozorování a přijetí tělesných pocitů naleznete, co skutečně chcete a nechcete. Silný princip přijetí pak sám rozpouští mnoho bolesti… Tuto jednoduchou a zároveň účinnou techniku lze pak provádět samostatně doma, kdykoliv máte potřebu porozumět tomu, co se děje ve vašem životě a jakou cestu zvolit….

S radostí Jitka N.

P.S.: „Celou východní metodologii lze zredukovat na jediné slovo: pozorování. A celou západní metododlogii lze zredukovat na jedninou věc: analyzování. Jestliže analyzujete, chodíte stále dokola. Když pozorujete, vystoupili jste z kruhu.“  Osho – Vědomí, Eugenika 2005