shadow

Dostihový kůň s hlavou vpřed nebo šarmantní žena s hlavou vzhůru?

Jedna moje klientka během metody „Focusing“, při vnímání svého těla náhle pocítila, jak ji táhne hlava vpřed a řekla mi, že si připadá jako dostihový kůň, že se stále někam žene. Ruku na srdce, kdo by takový pocit občas ve svém životě nezažil, že?

Věřím však, že sebeuvědomování má sílu, která nás může přivést k hlubšímu pochopení toho, že není kam spěchat, že vše máme uvnitř sebe a že je lepší být šarmantní ženou, která přirozeně drží hlavu vzhůru, než aby se poddávala naučenému a navyklému tahu kupředu.

Ženy, my nejsme dostihoví koně, viďte?! Nejsme rodu mužského, ale ženského! Jsme principem intuitivním, pasivním. Pasivním ne však ve smyslu, že nikdy nic neděláme, ale pasivní v tomto významu znamená, že umíme k sobě nechat věci přicházet. Naše pasivita netkví v tom celé dny ležet na gauči, ale v tom rozumět sama sobě a mít otevřenou náruč pro to, co je v souladu s naším niterným já.

Umění přijímání spočívá v tom dovolit si přijmout! A to nás vede hlouběji k základnímu přesvědčení “Jsem dost dobrá!”, které právě otevírá dveře k umění přijímání.

S radostí Jitka Nesnídalová

 

Toto je úryvek z e-booku „9 zásad sebevědomé ženy“