shadow

Emoce a vztahy

Každá emoce má své místo. A každá emoce má také dvě mince. Na jednu stranu ta negativní může být velmi nepříjemná a sužující. Na druhou stranu nás nutí podívat se na věci pořádně, hlouběji. Takový vztek je vcelku sžíravý a nepěkný, jistě. Ovšem může nám dát sílu odhodlat se ke změně, kterou jsme dlouho odmítali udělat. Pak je tu smutek, někdy náročná emoce, ale nutí k zastavení, k zamyšlení. A pak tu máme ty pozitivní emoce, ale vždy je možnost, že se převrátí do druhé polohy a zase naopak. Zkrátka princip jin a jang je „všeprostupující“. V jednom je zárodek druhého.

Laicky vykládaná ezoterie klade velký důraz na emoce kladné, pozitivní. Ano, láska, vděčnost, radost, soucit, přejícnost, klid, to jsou všechno moc fajn kvality v našem životě a jsou to jistě naši ukazatelé. Na druhou stranu pokud se do nich člověk tlačí, pak tlak vyvolává další protitlak. A mnohdy se tak člověk nutí například milovat lidi kolem sebe, ale ono mu to nějak nejde… A tak se na sebe zlobí, proč ty druhé nepřijímá bezpodmínečně tak, jak nás to učí mnoho duchovních knih. Zdá se mi, že je to jen zkreslený výklad. Nejde o to milovat každého, nejde o to neustále vytvářet vztahy, protože pak to mohou být i „tahy“. Možná jen stačí prostě jen druhé vidět, pozorovat a nevytvářet si hned vztah. Třeba je fajn mít prostě nulový vztah…

S láskou Jitka N.