shadow

Inspirace od Chucka Spezzana

„Ego je zkamenělá víra v naší odloučenost. Ego je náš strach, vina a nejistota. Čím více strachu, viny a nejistoty je v nás přítomno, tím hutnější vytvářejí překážky mezi námi a úspěchem, což je právě to, co si na určité úrovni ego přeje. Přeje nám, abychom se brzdili, protože chce, abychom se domnívali, že to potřebujeme. Avšak ego je velice drobný aspekt naší mysli, jenž se chová tak, jako by byl naprosto nepostradatelný. Právě tato součást mysli nás v jednom kuse nutí nafukovat se anebo se choulit do klubíčka. Láska nám umožňuje uhnout si z cesty. Umožňuje nám přesáhnout tento strach a tyto zkamenělé způsoby odezvy. Láska nám umožňuje svobodně přijímat. Láska nás povznáší nad drobná trápení a starosti a dává vzniknout vnímavosti, která s sebou přináší kontakt a radost… Čemu se tě život snaží naučit? Vina se odmítá učit, takže problém se pak stále opakuje. Vina je obrázek o vlastní osobě, který sis vymyslel – tento obrázek vytváří ego, aby tě udrželo uzavřeného v určité představě. Protože vina není pravda, zkrátka se jí zbav, zbav se jí hned teď a pak vždycky, když se objeví.“ Chuck Spezzano

 

„Když necháme věci volně plynout, vždycky k nám přijde něco lepšího. Když necháme něco volně plynout, posune nás to kupředu. Pokud na něčem zoufale lpíme, bráníme tím sami sobě přijímat. Až to necháme volně plynout, přijde k nám něco ještě lepšího. Buď se může jednat o stejný vztah, ale na nové úrovni, anebo o něco jiného a ještě lepšího. V obou případech to bude něco, co je pro nás pravdivé a co nás učiní šťastnějšími.“ Chuck Spezzano

 

„Řešení přichází prostřednictvím intuice, prostřednictvím inspirace. Ke většině převratných vynálezů došlo ve stavu snění – ve stavu, kdy odpovědi člověku prostě vyvstanou v mysli. Vyvstat z mysli nám může i odpověď na problém. Když o problému přestaneme bloumat, dovolíme sami sobě přijmout odpověď. Tvá ochota odpověď přijmout je to jediné, co tě spojuje s řešením“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

 

 

„Ocenění je jedním z nejsnazších způsobů, jak vyléčit cokoliv. Každá bolest, problém či zranění je místem, kde jsme se z nějakého důvodu přestali pohybovat kupředu. Když se nám zdá, že jsme uvázli v nedostatku hojnosti nebo v nějaké jiné oblasti, pak ocenění je zahájením léčebného procesu, který nás vrátí do proudu života. Protože neexistuje bolest, problém ani zranění, jež by odolaly síle ocenění, všechny tyto negativní jevy se rozpustí a my se hneme z místa. Je úžasné, oč intenzivněji se radujeme ze života jen díky tomu, že se nám dostane ocenění! Dnes oceňuj co nejvíce lidí. Oceňuj svět kolem sebe. Oceňuj smysly, jež ti byly dány, aby ses mohl radovat, i dech, který právě nabíráš do plic. Pokud s partnerem mezi sebou máte nějaký problém, vytrvale mu povídej o všem, co na něm oceňuješ, dokud se onen problém ve tvé vroucnosti dočista nerozplyne.“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

 

„Žijeme ve světě iluzí, kde máme všichni pocit odloučení. My všichni jsme na tom v mnoha ohledech stejně: prožíváme sami sebe jako odloučené tvory, ale v nejhlubší vrstvě naší mysli se prostírá jediná mysl. Je to Mysl, mysl Lásky. Každý, kdo dosáhne osvícení, prožívá celý svět, celý Vesmír jako jediný celek. Každý, kdo náhle pochopí nebe, si uvědomuje, že jednota, spojení a jedinečnost jsou pravdou vyššího vědomí. Právě to je důvod, proč uzdravení světa spočívá ve spojení a v tom, že překonáme představu o odloučení.“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

 

„Nejsilnější ze všech strachů je strach ze štěstí. Snadno zjistíme, že se lidé bojí méně smrti než štěstí. Strach ze štěstí je vlastně strach z toho, že bychom se museli zbavit vlastního způsobu řešení mnoha věcí a museli bychom také rozpustit všechny ty bloky, nařízení a pravidla, jež jsme si stanovili, abychom mohli žít svůj život tak, jak ho žijeme… Požádej nebesa, aby ti určitým způsobem ukázala, co by tě učinilo šťastným, a aby ti dala sílu se z toho radovat.“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

 

„Moje štěstí je nejlepší dar, jaký můžu dát světu. Mnozí z nás se domnívají, že naše štěstí závisí na věcech ležících mimo nás. Myslíme si, že na naše štěstí musíme čekat do té doby, než se o některé z těchto věcí postaráme, jenomže štěstí se rodí zevnitř. Je to nejlepší dar, jaký můžeme světu dát, protože štěstí je nakažlivé. Štěstí je osvícení a vnuká člověku naději. Jakožto jedna z podob lásky se šíří do okolí. Pokud se zdá, že nějaká situace stagnuje, pak tím, že do ní vneseme štěstí, ji popoženeme kupředu, jelikož ve štěstí se skrývá spousta kreativity. Dnes buď jen tak, bez podstatného důvodu, naprosto šťastný. Sám se staň tím skrytým hybatelem. Rozdávej štěstí bez důvodu a ze všech důvodů, co jich na světě je.“ Chuck Spezzano – Jestli to bolí, není to Láska