shadow

Inspirace pro prožitek „teď a tady“

Největší chyba, kterou děláme – Neumíme si vážit prostého bytí

“Jak můžete být spokojeni, když tu nejste? Nevnímáme, kdo jsme, což je základní bytí, existence. Jestliže nejsme tady, existujeme jen na okraji reality. Neumíme si vážit prostého bytí. Místo toho přikládáme velkou hodnotu tomu, co chceme dokázat, nebo tomu, co chceme vlastnit. Neustále hledáme něco, co by nás potěšilo. Zběsile se honíme za štěstím a přitom úplně míjíme nejzákladnější blaženost, která je i tím největším štěstím: prosté bytí tady a teď. Jste-li opravdu přítomni, samotná přítomnost je tvořena příjemným pocitem naplnění, spokojenosti a blaženosti.” A. H. Almaas

 

Skoncujte s falešnou představou času – Přítomný okamžik je to jediné, co vás může dostat za hranice mysli

“Zbavte se falešné představy času. Čas a mysl jsou neoddělitelné. Odstraňte ze své mysli čas a čas se zastaví, pokud jej nebudete chtít použít. Ztotožňovat se s myslí znamená být uvězněn v čase, žít téměř neustále ve vzpomínkách nebo očekávání. To vede k neustálému přemýšlení o minulosti nebo budoucnosti a k neochotě přijímat přítomný okamžik. Toto nutkání vzniká, protože minulost vám dává totožnost a budoucnost vám slibuje spásu. Obojí je klamné. Čím víc jste soustředěni na čas, minulost a budoucnost, tím méně si uvědomujete přítomný okamžik, který je tím nejcennějším, co existuje.

Proč je přítomný okamžik to nejcennější? Především proto, že nic jiného neexistuje. Věčná přítomnost je prostor, v němž se odehrává celý váš život. Je to jediný neměnný faktor. Život je tady a teď. Ještě nikdy jste nežili jinde než v přítomném okamžiku. A nikdy jinde žít nebudete.

Je to vaše jediná vstupní brána do věčné a beztvaré sféry Bytí. Už jste někdy něco dělali nebo cítili mimo přítomný okamžik? A myslíte, že to je možné? Myslíte, že je možné, aby se něco stalo mimo přítomný okamžik? Odpověď je jasná. Nebo snad ne? Nikdy se nic nestalo v minulosti, všechno se stalo v přítomném okamžiku. Nikdy se nic nestane v budoucnosti, všechno se stane v přítomném okamžiku.

Tuto podstatu nelze pochopit myslí. Jakmile to pochopíte, dojde k zásadní změně vědomí. Dojde k posunu od mysli k Bytí, od času k přítomnosti. Všechno je najednou živé, všechno vyzařuje energii, všechno vyzařuje Bytí.” Eckhart Tolle