shadow

Jak ozdravit vztah mezi matkou a dcerou

Jak ozdravit vztah mezi matkou a dcerou 

(z vašeho pohledu jako dcery)

 

Děkuju všem andělům

Za jejich odvahu

Milovat nás lidi

Bez hodnocení

Matky jsou ve své pravé podstatě takovými anděly

 

Naše zranění bohužel mohou pocházet i ze vztahu, který máme s rodiči. Zvláště vztah mezi matkou a dcerou je delikátní téma, kde se toho mohlo mnoho krásného, ale i bolestivého během života udát. Pojďme se proto společně podívat na toto téma nejprve z vašeho pohledu jako dcery…

 

Naše matky jsou pro nás silným životním vzorem. Jejich chování, jednání a prožívání jsou pro nás orientačním vodítekm „jak se to v životě dělá“. Přejaly jsme od nich jejich „pravdy“ a nyní to jsou mnohdy naše „pravdy“. Je to takové naše dědictví po předcích a je pro nás vlastně často poněkud divné žít si po svém. A tak raději necháváme svou vnitřní sílu ladem a kopírujeme život svých rodičů v mnoha oblastech. Když matka dávala ruku na kamna neustále dokola, ačkoliv se vždycky spálila, stejně tak i její dcera může toto opakovat a pokládat ruce na kamna a bude popálená (například ve výběru partnerů). Vím, že se vyléčení takového opakování rodičovského vzorce může zdát těžké, zdlouhavé, bolestné, ale to všechno k procesu „návratu ke své síle, zodpovědnosti a sebelásce“ patří. A už jen to, že to nevzdáváme, že vidíme určité pokroky, je moc fajn a k ocenění! A je bezvadné, že my nejsme naše maminky a že naše maminky jsou skvělé ženy a také my jsme skvělé ženy.

Pokud máte pocit, že si potřebujete vyčistit rodičovský vzorec, vztah s maminkou – odpusťte ji! Milujte ji a respektujte kým je a stejně tak to učiňte sama se sebou! To nejmoudřejší rozhodnutí ohledně rodičů je prostě milovat je! Vyjděte ze vzroců vašich rodičů tím, že je přestanete hodnotit a zároveň si v sobě budete posilovat svoje nové „dohody“ tím, že si je budete říkat jednak vnitřním hlasem a zároveň se časem osmělíte i nový pohled hlásat nahlas…. Vaše maminka je bezvadná dáma, která vás miluje! Má svůj pohled na svět a na tom není nic špatného. Možná vás jako malé mohla zraňovat svým chováním nebo řečmi, ale absolutní odpuštění tuto minulost učiní jen hvězdným prachem, který nad vámi nebude mít žádnou moc. Protože vy máte svoji vnitřní moc, která je ta pravdivá, která vám ukazuje pravý směr ke štěstí. A nehledě na to, že když vy sama v sobě přijmete minulost a odpustíte, celý vztah s rodiči se obrodí a  zharmonizuje…

„Jak věci vypadají kolem nás závisí na tom, jací jsme uvnitř.“ Cousins Parks

 

Tipy na vyléčení vztahu s maminkou:

 • Nehodnoťte ji a přijímejte ji takovou, jaká je! Proč by měla být podle VAŠICH představ?
 • Milujte ji, co to dá!
 • Říkejte ji nahlas, za co ji obdivujete!
 • Dotýkejte se! Obejměte se na pozdrav, pohlaďte ji, polibte na rozloučenou, apod…
 • Odpusťte ji – dělala co nejlépe mohla! Pokud máte chuť, udělejte si malou imaginaci tento týden každý večer před usnutím – představujte si, jak mamince říkáte, za co ji odpouštíte a ona jak s vděčností toto vaše odpuštění přijímá! Vnímejte váš příjemný a úlevný pocit! Odpustit znamená doslova VY-PUSTIT. Propusťte ze svého srdce tu hořkost, kterou tam vůči mamince můžete mít. Jen vás sžírá a odebírá tolik potřebnou energii. Když vypustíte, pustíte, co vás tíží, je to vždy pro vaše nejvyšší dobro. K odpuštění vám skvěle mohou posloužit imaginace uvedené v této knížce. Věnujte se jim s odhodláním a věřím, že velmi brzy ucítíte úlevu z pročištění vztahu s vaší maminkou… Moc vám to přeji a držím vám k tomu pěsti, vždy jsem na této cestě s vámi!

 

Jak ozdravit vztah mezi matkou a dcerou 

(z vašeho pohledu jako matky)

Je nesmírná škoda, když se maminky vidí jako ne ty nejlepší maminky. Samozřejmě vám na toto téma doporučím svou knížku „Maminko, důvěřuj si!“, která, věřím, vám pomůže navrátit se k vaší sebedůvěře, že jste skvělá maminka.

 

Chtěla bych se zde zvláště pozastavit u velmi častých výčitek maminek kvůli reakcím na své dítko. Toto je totiž velmi časté trápení, se kterým za mnou maminky přicházely… A já je vždycky jemně vedu k pochopení a poznání, že čím více tlačí proti tomu, jak spontánně na svou dcerušku zareagovaly, tím více se bude jejich reakce stále opakovat. Proč? Protože tomu dávají energii, odporují tomu, a tím to posilují.

Vesmír se řídí mantrou „více“, tedy více toho, na co se člověk soustředí! Místo takového boje s větrnými mlýny si zkuste společně s dceruškou ze sebe třeba udělat legraci, že jste například jako bubák a chechtejte se tomu – uvolníte tak celou situaci, nebude tam odpor, napětí, a tedy se to nebude mít jak ve vaší přítomnosti dále držet.

A pokud chcete jít ještě dále, před spaním si celou situaci vybavte v jejím ideálním průběhu. Přemyjte celou situaci dobrou energií, a tím se také hodně může zcela jemně přerozovat (viz kapitola Překódování). Hlavně si přestaňte „nadávat“:), přestaňte to brát tak vážně! A naopak se nazapomínejte chválit, když se vám povede zareagovat podle vašich představ! Každý drobný krůček se počítá! Jen jde o to v tom vytrvat! Nejdříve je to pár kapek, pak kaluž a pak moře!

 

Tipy na hezký vztah s dcerou:

 • Vnímejte vaši dcerušku jako nádherný zázrak života, který chce růst a zkoumat
 • Dejte ji důvěru, kterou si zaslouží!
 • Říkejte jí často nahlas, za co ji obdivujete!
 • Dotýkejte se! Objímejte ji, pohlaďte ji, polibte, apod… Dáte jí tím jasný signál, jak moc ji milujete!
 • Omluvte se jí nahlas, pokud máte pocit, že jí omluvu dlužíte! Nebojte se přiznat svoji chybu… A pokud cítíte, že potřebujete ještě více celou záležitost pročistit, omluvte se jí ještě několikrát i v duchu…

 

 • Když budete mít chuť, zkuste si před spaním provést imaginaci, že držíte jednou svoji rukou ruku svojí dcerušky, druhou rukou držíte svoji maminku a vaše maminka drží její maminku a tak to jde dál a vytváří se řetězec podpory ve vaší ženské linii. Dopřejte tuto podporu vašich předků („předkyň“) i vaši dceři!

  

Imaginace na zharmonizování vztahu s maminkou

Představte si, že jste nyní na louce a jste tam s vaší maminkou. Cítíte se hezky, dobře a jste ráda, že jste si našly s maminkou společnou chvilku samy pro sebe a že je tato chvilka určená pro pozitivní vyjádření, co jedna k druhé cítíte. Představte si, co vám říká vaše maminka, že na vás obdivuje… Nechte ji promluvit, naslouchejte ji a věřte jejím obdivným slovům k vám, pusťte je do svého srdce. Přijměte je jako dar a prociťte jejich pravdu a láskyplnost… A nyní si představte, co říkáte vy mamince, za co ji obdivujete… Užijte si vzájemnost a odevzdejte se ji s důvěrou a otevřeným srdcem.

 

 

Komunikujme s božskou jiskrou

Pokud máte pocit, že i dnes vás slova vaší maminky mohou zraňovat, zkuste si uvědomit, že to z ní mluví její bolest či nespokojenost. Jsou to nějací její démoníci, kteří ji odvádějí od její pravé něžné a láskyplné podstaty. Uvědomte si, že její slova vypovídají předně o tom, jaký vztah má ona se sebou. A tak nechytejte horké brambory, uvědomte si, že s vámi nesouvisí a zkuste vnímat její vnitřní božskou jiskru. Protože v hloubi svého srdce vás chce maminka milovat zcela bezpodmínečně, stejně tak jako chce takto milovat i samu sebe. Každý chce být milován, přijat, oceněn, to je naše přirozená touha. A není moudřejšího rozhodnutí než začít s láskou a přijetím u sebe a svojí maminky, viďte?

ÚKOL:

Můžete využít svých krásných vzpomínek. Co skvělého jste zažila se svojí maminkou? Kdy a kde vám spolu bylo hezky? Vybavte si jednotlivé vzpomínky do detailu a vnímejte příjemný pocit, který se rozlévá po celém těle. Využijte sílu krásných vzpomínek!

Někdy pod tíhou zvyku vzpomínáme jen na ty nepěkné věci a to je škoda, proto rozviňme více schopnost vzpomínat na hezké chvíle plné pohody a smíchu a přirozeně nám budou častěji vyvstávat na mysl právě tyto láskou a mateřskou něhou prodchnuté vzpomínky….

  

„Žijeme ve světě iluzí, kde máme všichni pocit odloučení. My všichni jsme na tom v mnoha ohledech stejně: prožíváme sami sebe jako odloučené tvory, ale v nejhlubší vrstvě naší mysli se prostírá jediná mysl. Je to Mysl, mysl Lásky. Každý, kdo dosáhne osvícení, prožívá celý svět, celý Vesmír jako jediný celek. Každý, kdo náhle pochopí nebe, si uvědomuje, že jednota, spojení a jedinečnost jsou pravdou vyššího vědomí. Právě to je důvod, proč uzdravení světa spočívá ve spojení a v tom, že překonáme představu o odloučení.“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

S láskou Jitka N.

P.S.: Pokud jsou šrámy duše ze vztahu s matkou příliš hluboké, vyhledejte odborného terapeuta, který vám rád pomůže vztah s matkou krok za krokem uzdravovat…