shadow

Sváteční den 17.11. a vzpomínka na Václava Havla

Václav Havel pro mne představoval nesmírně odvážného a laskavého člověka. Byl to výjimečný človek, který dával všanc svoji svobodu (a také život), aby pomohl navrátit svobodu našemu národu. A za to mu bude vždy patřit obrovský dík a neskonalá úcta, kterou k němu chovám. A stejně tak i Albert Einstein věděl, že nejde o to být úspěšný, ale být člověkem, který stojí za to. Nepovyšovat svůj intelekt nad druhé, ale používat jej ve prospěch lidstva…

 

Co by nám asi vzkázal Václav Havel z nebes?

O budoucnosti České republiky:

Vždycky jsem lidi miloval a obdivoval a vážil si ji jich. Děkuji všem lidem dobré vůle, že nezapomínají na to, kým skutečně jsou. Děkuji obyvatelům České republiky, že jsou odvážní, pracovití a mírumilovní. Chci k vám promlouvat z místa, které nezná ani čas ani prostor, z místa čisté lásky, věčnosti. Nacházejte ve svých srdcích lásku, lásku sami k sobě a druhým a otevírejte svá srdce beze strachu a obav. Nadechujte lásku a prosyťte jí celé své tělo. Vaše duše je věčná, vaše duše je láska. Miluji Čechy. Je to nádherná země. Miluji lidi žijící v Čechách. S úctou na ně nahlížím každým okamžikem a přeji si, aby i oni našli ve svých srdcích úctu jeden k druhému. A ačkoliv jsem byl v životě kritizován jako idealista a bláhový snílek, mnozí se k hodnotám lásky a pravdy navracejí a volají po nich. A jsou vyslyšeni. Jsou vyslyšeni! Děkuji všem lidem s naplněným srdcem láskou. Děkuji všem, kteří neztratili víru v lepší zítřky naší země, protože ti jí tvoří její budoucnost….

 

O pravdě:

Znovu a znovu si uvědomovat vlastní vnitřní sílu je vaším největším požehnáním. Láska je mocný princip, ten nejsilnější, který existuje. Otevřte svá srdce a nechte jimi lásku proudit ve svém přirozeném směru – dovnitř a ven. Nikdy jsem nikomu nic nezazlíval, ale bodalo mě u srdce, když mě druzí kritizovali. Nikdy jsem nebyl samolibým člověkem myslícím jen na sebe. Naopak blaho České republiky bylo mou velkou vášní a zároveň právě i bolestí. Miloval jsem a stále miluji Českou republiku i vás – její občany. Vy jste ti, kdo ji vdechujete její tvář a hlavně srdce. A protože dnes vím, že nikdy není důležité, co si o vás myslí druzí lidé, rád bych tento poznatek předal i vám. Přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za svůj život, nalézt lásku k sobě sama i k Bytí, tam se nachází pravda, o které jsem byl vždy přesvědčen, že má velkou moc a vždy vítězí… Láska je věčná jako vaše duše. Vy jste tou boží jiskrou, ačkoliv si tak připadat nemusíte. Proto jsem šťasten, že k vám mohu promlouvat z mnohem širšího poznání. Věnujte pozornost svému srdci, naději a dobrým pocitům. A i když jsem byl mnohými kritizován a znevažován a dost to bolelo, STÁLO TO ZA TO! A děkuji všem lidem dobré vůle za podporu a vyjádření solidarity s morálními hodnotami, láskou a pravdou, která tvoří zářnou budoucnost vás všech….

 

O pocitu spokojenosti:

Nikdo nad vámi nemůže mít moc, pokud mu ji sami nedáte. Nikdo vám nemůže kazit život, pokud sami nevěříte, že má tu možnost. Vím, že v Čechách není slovo „víra“ oblíbené. A slovo „sebevíra“ již vůbec ne. Lidé zapomněli, co tvoří jejich životy – právě tato víra v sebe, v sounáležitost a v dobro a lásku. Říkali mi snílek, ale já vím, že právě snílkové jsou největšími pokrokáři lidstva. A nyní k vám hovořím z pozice naprosto všeobjímající lásky, abych vás podpořil v důvěře sebe sama, ve své schopnosti a dovednosti. Mějte se rádi, mějte rádi to, kdo jste, mějte rádi druhé, mějte rádi tu mocnou přírodu, která vás stvořila a uvidíte, že Česká republika dosáhne světového věhlasu, protože ona za to stojí, stejně tak jako za to stojíte vy.

 

O politické situaci:

Každá změna začíná vždy u jednotlivce. Respektuji to, kdo jste a kam se ubíráte. Obdivuji vaši touhu po morálně silné společnosti, ale morálka společnosti se odvíji od morálky jedince. Morálka ústí a vlévá se do srdce každého člověka a Bytí na ni odpovídá. Nevyjadřuje se mi úplně lehce to, co nyní cítím, ale jsem šťasten, že k vám mohu stále promlouvat, ať jste kdekoliv. Moje srdce je stále prodchnuto a naplněno láskou k České republice a přeji vám – jejím občanům, abyste žili v pravdě a lásce. 

 

O vás:

A opět mám radost, že k vám mohu promlouvat. Je toho tolik, je tolik věcí, které bych vám chtěl sdělit. Ale to nejdůležitější, co teď cítím, že bych vám rád vzkázal je to, jak jste báječní a jedineční. A s velkou úctou na vás hledím a podporuji vaše životy. Jste báječní! Jste nádherné bytosti plné světla. Jste půvabní a milováníhodní a milující. Naplňuje mě radostí, že se začíná vaše vědomí probouzet. A cítím vaše touhy, cítím vaše větší a větší porozumění tomuto světu a principu života – že se vše odvíjí zevnitř. Žít si svůj život podle svého s důvěrou ve své schopnosti a s důvěrou tomu, co tvoří tento svět – tedy Bytí. Bytí je dobro, je to láska, je to Pravda, je to energie, ze které jste zrozeni a do které se bude vaše duše opět navracet. Bytí vás obklopuje a Bytí sídlí i uvnitř vás. Někdo jej hýčká ve svém srdci, někdo jej vypudil, ale vždy když se kdokoliv z vás rozhodne žít na základě tohoto Bytí, pak je tu Bytí okamžitě pro vás připraveno vést vaše kroky k dobru. Pak je tu Bytí připravené dát vám nejvyšší poznání, kterým je ono, kterým je láska. Mám vás rád a s úctou vás obdivuji…

 

 

O životě a smrti:

Je tak výsostně důležitá každá lidská individualita, protože jednotlivé duše vytvářejí společenství. A jakákoliv, ač jediná, duše vědoma si Bytí, je mocněnjší než milióny lidí, jejichž duše bloudí. Znovu a vždy vám budu připomínat nejvyšší Pravdu vašeho života, a tou je láska. A ve smrti a po smrti ucítíte a splynete opět s ní v blaženosti. Život je ale o to zábavnější, neboť fyzická perspektiva vám dává zažívat další a další zážitky. Buďte spojení s tím, kdo skutečně jste – tedy s láskou. Čím více se od lásky odpojujete, tím více vaše duše chátrá a schází. Čím více jste v souladu s láskou, tím více je vaše duše spokojená a kveta a rozvíjí se. A je otázka dneška, je otázka okamžiku teď a tady, zda si vyberete cestu této nejvyšší Pravdy, tedy lásky. Zda si vyberete žít v tom nejvyšším poznání, tedy v lásce, nebo zda se necháte strhnout čímkoliv, co tímto poznáním a touto Pravdou není. Silní duchem inspirují a jejich síla zapaluje jiskry a plamínky síly i v srdcích druhých. Buďte silní duchem. Žijte v lásce, žijte v Pravdě, žijte podle své jedinečnosti. Nenechte druhé, aby převzali zodpovědnost za váš život. Držte zodpovědnost za svůj život jen a jen ve svých rukou, tedy tam, kde je její pravé a jediné místo. Nevzdávejte svůj život, nevzdávejte sami sebe. Jděte si za tím, kdo skutečně jste a v důvěře se odevzdejte tomu, co vás stvořilo – lásce. Milujte a budete milováni…

 

Oslava svobody: 

Sametová revoluce znamenala svobodu pro náš národ. A aktuální vývoj politických událostí nám chtě nechtě musí ukazovat, že svobodná země je neoddiskutovatelný základ pro důstojný život. Ale bez vnitřní svobody začínající u každého z vás jakoby svoboda země nemá být čím nesena! Poznej sama sebe! Poznej svoji vnitřní svobodu! Každý z vás v sobě disponuje neomezenou vnitřní sílou, vnitřní svobodou. A tato vnitřní síla a svoboda spočívá v poznání pravdy o úctě k sobě sama, k přírodě, v solidaritě s druhými a k pravdě a lásce, která vždy vítězí! Tolik bych vám toho chtěl sdělit, tolik mě těší s vámi sdílet vaše životy, ačkoliv již z jiné perspektivy. Ach ano, byl jsem snílek a víte, že bych nikdy neměnil?! Nedokáži si představit život bez snů a ideálů! Kdyby tenkrát nikdo nevěřil, že příjde pád komunistického režimu, bylo by vůbec možné, aby k tomu došlo? Těžko, že? (pousmání) Každý sen, každý ideál vycházejíci z pravdy, kterému věříte, otevírá vaše srdce, pulzuje v něm o to více život, láska a tolik potřebná láskyplná víra. A co je srdce bez lásky a víry? Vyhaslý popel. Ale člověk není prach! Člověk je energie, člověk je Bytí, člověk je Síla! Vnímejte svou vnitřní svobodu a následujte ji a zbavíte se tak všech vnitřních i vnějších okovů. Buďte sami sebou, buďte autentičtí, buďte solidární a žijte v lásce! Je mnoho světel kolem vás a ve vás, které vás mohou vést…

Napsáno v upomínce na památku milovaného prezidenta Václava Havla

S láskou Jitka Nesnídalová