shadow

Láska k vnitřnímu dítěti

Láska ke svému vnitřnímu dítěti

Dnes ke mně silně promlouvá toto téma. Otevřela jsem knížku od L. L. Hay a bylo tam přesně toto nádherné téma přijetí našeho vnitřního dítěte. A hned jsem tato slova napsala do sekce „Inspirace“

Skutečně tolik esenciální téma pro naše sebepřijetí! Milovat své vnitřní dítě vnáší do našeho srdce křišťálový klid a laskavé přijetí sebe sama.

Představit si, jak objímáme své vnitřní dítě, jak se na něj láskyplně usmíváme a procítit ten pocit bezpodmínečné všeprostupující lásky k němu. A opět krůček po krůčku, každý den….

Měli bychom jednat sami se sebou laskavě. Prostě každý chybujeme, že? Každé dítě, dkyž se učí, tak chybuje. A to, že jsme dospělí, neznamená, že jsou chyby zakázané. Chyby nás učí v každém věku a je třeba je přijmout jako součást vývoje.

Jistě každý z nás se občas zkritizuje a někdy může tato oprávněná sebekritika nažhavit motor ke změně, ale není možné se kritizovat neustále! To pak motor pouze drhne a zkomírá… Mám takový pocit, že to, co v nás nadělalo v dětsví tolik škody je, že jsme byli za každou chybu jako děti VŽDY potrestáni – známkou ve škole, komentářem doma, apod… Nebát se chybovat, nebrat chyby tak vážně, nebrat sebe tak vážně:)… Nesoustředit se na chyby, soustředit se na krásu, lásku a sebepřijetí. A přijmout ty chyby, nebát se jich, protože tak se člověk akorát bojí života. Život je časoprostor pro náš vývoj a bez chyb není cesta, bez chyb je stagnacem uvíznutí, žádná odvaha… Více si z chyb dělat legraci, sami ze sebe, že?

Nechat v sobě více VĚDOMĚ rozprostírat světelné kvality života jako je vděčnost, soucit, odvahu, humor… Och, kdyby se nám to v srdci více a více dařilo… Krůček po krůčku, každý den…

Před několika měsíci jsem našla meditaci o Akášické knihovně, prošla jsem jí a uviděla jsem ve své „knize“ čemu se mám v životě hlavně věnovat a je to téma „SEBEPŘIJETÍ“. A tak jsem šťastná, že mohu s vámi sdílet toto téma a společně se více ladit na tuto notu našeho sebepřijetí… Milovat sebe sama, milovat své vnitřní dítě, otevírat svá srdce lásce, milovat….

S láskou Jitka