shadow

Matka a ženská rodová linie

Jsem šťastná, že společně nasloucháme ženskému principu, snažíme se jej pochopit, vyslyšet, podpořit a pečovat o něj… A podpořit svůj ženský princip nejen sukní, šaty a šperky, ale právě svým vnitřním „ženským“ rozpoložením. Tedy nasloucháním své intuici a následováním tohoto svého „vnitřního volání“. Užívat si toho, že jsme ženy a cítit se ve svém ženství dobře, přijmout jej a milovat… A toto všechno nemůžeme pocítit, pokud nepřijmeme SVOJÍ VLASTNÍ MATKU S POCHOPENÍM, RESPEKTEM A ÚCTOU. Co říkáte? Tak už se těším, že se spolu podíváme na to, jak mít otevřené srdce vůči našim maminkám a být jim vděčné za to, že nám darovaly život!

 

 

 

Matka a ženská rodová linie

Umět přijmout svoji matku i s chlupama je umění bezpodmínečné lásky. Ovšem abychom dokázali umět přijmout bezpodmínečně druhého, je potřeba, abychom to nejdříve dokázali sami u sebe! Proto je tak nesmírně důležité sebepřijetí a sebeláska!

Měla jsem jednu klientku, která když ke mně přišla, podle jejích slov nebyla schopná mluvit s mamkou “normálně”, a to ani chvíli. Hned se pohádaly, začly si leccos vyčítat a podobně. Mluvily jsme o tom, že je potřeba mamince odpustit, že za jejím chováním je nějaká bolest, stejně tak jako za chováním klientky. Udělaly jsem spolu imaginaci na odpuštění a radila jsem ji vnímat mamku takovou jaká je a nehodnotit ji! Přijmout ji i s chlupama! Nesoudit ji a neanalyzovat ji! Pokud lidi soudíme a neustále hodnotíme a chceme, aby se chovali jinak, pak nemáme prostor je milovat! A oni to nepřijetí samozřejmě cítí a zrcadlí nám jej zpět… Klientka tedy dostala za úkol, aby se zeptala mamky na její dětství a dívala se na ní nesoudícíma očima. Když přišla po druhé, byla jsem moc ráda, jak se vztah mezi klientkou a její maminkou zlepšil. Měla oči v slzách, když mi několikrát zdůraznila, že se spolu dokázaly s mamkou normálně bavit 3 hodiny! Byl to pro ni až zázrak. Mamka ji vyprávěla, jak to v dětství neměla lehké a skutečný a láskyplný zájem mamku pochopit a dát jí soucit, vztah začal uzdravovat. Jen tak dále! Přijměte mamku i s chlupama! Každý máme chlupy! Přijměte tedy hlavně samu sebe i s chlupama! A tančete v rytmu své duše….

  

Dávání a přijímání

Téma dávání a přijímání mezi matkou a dcerou je velmi nosné téma! Mnoho žen v mém poradenství právě řeší bolavé téma “moje matka”. Až za nějakou dobu jsem si uvědomila, že toto téma silně pojednává o tématu “dávání a přijímání”. Toto téma je staré jako lidstvo samo. V dřívějších dobách se pak jednalo zvláště o dávání bohům a přijímání od bohů. V naší “ateistické” společnosti se pak toto téma posunulo více směrem ve vztahu s druhými lidmi. A kdo jiný je pro vývoj dítěte zásadnější než jeho rodiče, že? Zvláště pak matka s její nejzákladnější schopností dávat a živit, tedy kojit, tedy zcela přirozeného dávání hned od kolébky dítěte. Zvláště pak matka s náručí, která nabízí klid, bezpečí a podporu… Líbí se mi názor Chucka Spezzana, že pokud máme pocit, že nám rodiče v našem dětství něco nedávali, pak jsme k nim přišli, abychom jim to darovali my. Co máte pocit, že vám rodiče nedali? Dejte jim to vy a ucítíte, jak se celý váš vztah začne pomaličku uzdravovat…

 

Něha, soucit, přijetí

Když přemítám o tom, proč je fajn být ženou, odpovědí mi je vždy hlavně NĚHA. Ženská energie je energie něhy, soucitu, pochopení, přijetí. Nejde ale o SOUCIT, že někoho litujeme, ale o soucit, že respektujeme, vnímáme, nehodnotíme. V tom je velká ženská síla měnit celý svět – přijímat sebe, druhé s něhou a soucitem, viďte? A když se to nedaří, nevadí, dejte i v tom případě něhu, pochopení a soucit sama sobě, že prostě někdy jsou dny, které se nesou ve znamení jiných emocí. A vždyť díky nim si opět lépe uvědomujeme, že nám je nejlépe právě v sebelásce, něze a sebepřijetí, co říkáte?

 

Věřím, že se mnou budete souhlasit, že ženskou sebeúctu narušují naše nevlídná slova sama k sobě, zvláště vulgární výrazy vytvářejí zásadní trhliny v naší sebeúctě! Proto přestaňte s nimi! Vaše maminka nebo babička se před vámi mohla také plísnit nevlídnými slovy sama k sobě, ale nyní si uvědomte, že si tím jen ubližovala. Stejně jako si ubližujete svými nevlídnými slovy vůči sama sobě vy. Hodně v této knížce mluvíme o sebelásce, a umět zkrotit vnitřní hlas je ten nejzásadnjěší krok k sebepřijetí. Všímejte si svého vnitřního hlasu – jak se sebou mluvíte? Jste na sebe laskavá nebo se neustále peskujete a „nadáváte“ si? Všímejte si každodenních slov pronášených vnitřním hlasem sama k sobě a jakmile se uslyšíte mluvit nevlídně nebo až vulgárně, okamžitě se začněte soustředit na svůj dech – zhluboka se nadechněte a vydechněte. Vnímejte jen svůj dech, jak proud vzduchu proudí do plic a zase odchází, narovnejte záda a zvedněte hlavu vzhůru! Řekněte si něco milého, laskavého, konejšivého, vlídného. A napojíte se tak zcela přirozeně na proud něhy, soucitu a přijetí. Je důležité mít úctu k sobě a k tomu, co nás stvořilo, a dávat tak i svým potomkům do vínku pochopení, že sebeláska a sebúcta je cestou ke zdraví a harmonii.

 

Všeobjímající mateřská láska

Mám velmi ráda téma všeobjímající mateřské lásky. Věřím, že má velkou sílu uzdravovat naše zranění. Vytvořila jsem na toto téma pro vás příjemnou imaginaci na umožnění si více vnímat tuto všeobjímající, něžnou, láskyplnou, mateřskou, ženskou energii. Je tu pro nás pro všechny – hýčká nás a miluje, a tedy navrací nám naši sebeúctu! Oddejte se ji!

 

Imaginace na procítění všeobjímající mateřské lásky

Představte si, že jste na nádherné písčité pláži, je krásný podvečer, teplý písek a vůně a zvuky moře ve vás vyvolávají klid a pohodu. Užíváte si tuto chvíli… A nyní zkuste navnímat, že je všude kolem nás energie mateřské všeobjímající lásky. Vnímejte její kvalitu. Napojte se na ni a vnímejte ji kolem sebe a vpusťte ji také dovnitř sebe… A představte si, jak tato mateřská něha pramení ze srdce Panennky Marie, která je nanebevzatou mistryní. A všechny nás opatruje. Kdokoliv na ni pomyslí, pomodlí se k ní, ona jej hned obejme a obklopí svou mateřskou všeobjímající láskou. Představte si, že jste v náruči Panennky Marie a ona vás bezpodmínečně miluje, přijímá. A vy jste nyní zcela naplněná touto mateřskou něhou. Bezpodmínečná láska existuje. Je tu pro nás, jen se ji otevřít a dovolit si ji přijmout do hloubky svého srdce…

 

O předcích vždy s úctou

V mé poradně jsme se často dostaly ke kořenům příčin trápení, které pramenilo v útlém dětství, z neharmonických rodinných vztahů či v pocitu odmítaného, nedoceněného nebo přehlíženého dítěte. Nejde o to vinit rodiče! Oni nám předali, co mohli! Chovali se k nám nejlépe, jak uměli a vždy to s námi mysleli dobře. Proto si zaslouží naši úctu, že? Naučili nás pozdravit, umýt si před jídlem ruce, poděkovat, požádat, třeba plavat a spousty jiných užitečných dovedností. A za to jim patří náš velký dík a úcta k nim.

Není ale nic proti ničemu, pokud cítíme, že jejich “dědictví” ve formě různých přesvědčení už není to pravé ořechové pro nás. A tak jim jejich přesvědčení přenechme, a můžeme si tak vytvářet svá vlastní nová přesvědčení, aniž bychom v sobě měli pocity zrady vůči předkům. Pokud čtete tyto řádky a cítíte úzkost, že přeci nemůžete toto “dědictví” zradit tím, že se k němu otočíte zády, proveďte si opravdu NĚKOLIKRÁT, tedy spíše MNOHOKRÁT Imaginaci na oproštení se od vzorců maminky, které cítíte, že nejsou pro vás přínosné”, která je uvedena dále. A můžete si v této představě nahradit maminku i tatínkem nebo prarodiči.

 

Imaginace na oproštení se od vzorců maminky, které cítíte, že nejsou pro vás přínosné

Představte si, že jste na louce a že je tam s vámi vaše maminka. Sedněte si s maminkou naproti sobě a podívejte se navzájem do svých očí. Pozorně si prohlédněte maminky oči – jaké jsou? Vlídné a laskavé? S prosbou o odpuštění? Nyní mamince řekněte, že si ji velmi vážíte a že ji chápete, že to neměla v životě vždy lehké a že rozumíte tomu, že mnoho svých přesvědčení převzala od svých předků. Zároveň jí ale řekněte, že jste si silně uvědomila, že ne všechna tato přesvědčení vám slouží k vašemu prospěchu a ráda byste se vydala svou cestou s novými a funkčními přesvědčeními. Požádejte maminku, ať vám dá požehnání na této cestě. Maminka vás láskyplně obejme a říká vám, že vám v životě přeje štěstí a žehná vám na vaší jedinečné cestě. Zároveň vám vyjádří obdiv, že máte odvahu vydat se svou cestou a naslouchat intuici. Prociťte její upřímná a láskyplná slova pronášená k vám! Nyní poděkujte mamince a řekněte, že ji zvete k sobě do dobrého pocit, kdykoliv se právě budete cítit hezky. Pokud máte ještě něco na srdci nebo cítíte, že maminka by vám jestě něco ráda řekla, dejte si nyní prostor a nechte imaginaci rozvinout podle své představy.

Dále předejte mamince nádherný zářivý oranžový květ jako symbol, že jste ochotna jí odpustit a že jí odpouštíte, co odpustit potřebujete (řekněte konkrétně co ji odpouštíte, pokud máte chuť). Maminka tento květ s vděčností a dojetím přijímá a vkládá si jej do svého srdce, aby tam zářil. Poté vám maminka předá nádherný zářivý růžobílý květ jako symbol bezpodmínečné lásky k vám. A vy jej také s vděčností a velkou radostí přijímáte a vkládáte si jej do svého srdce, kde jej necháte zářit. Dále mamince předáváte zářivý modrobílý květ jako stvrzení vašeho pochopení a úcty k jejímu životu a k ní. A maminka jej opět přijímá a vkládá do srdce. A maminka vám předá nádherný fialový květ jako stvrzení respektu k vaší cestě.

A vy si jej s něžností vložíte do svého srdce. Užijte si tyto vzájemné dary, nádherné zářící květy, které jste si předaly s úctou a láskou. Dejte si chvilku prostor na tento prožitek.

Zakončete tuto imaginaci pozváním na louku všech svých předkyň a představte si, jak se držíte všechny za ruce – tedy vás drží maminka za ruku a druhou rukou drží svoji maminku (vaši babičku). Ta zase drží svoji maminku (vaši prababičku) a ta zase svoji maminku a tento řetěz ženských předkyň je dlouhý a plný úcty a dává vám sílu a podporu. Užijte si ten pocit, že jste svými předkyněmi milovaná, chráněná a podporovaná na své jedinečné cestě…

 

Překódování vzpomínek jako nejúčinnější metoda pro očištění vztahu s matkou

V předchozí kapitole jsme se dotkli velmi důležitého tématu, a to rodinných vazeb. Tedy toho, co se odehrávalo v našem dětství, jak se k nám kdo choval, jak nás podporoval či naopak. Během našeho života pak v sobě městnáme tyto vzpomínky a nevíme, jak s nimi dále nakládat, pokud jsou bolestné. Většina z nás je potlačí a uloží hluboko ve své duši i těle, a udržují se v nás tak stále živé šrámy, které čekají, až je vyléčíme. A já věřím, že největší léčitel je láska, pochopení, soucit, odpuštění – to vše je v této metodě překódování obsaženo!

 

Překódování je jednoduše řečeno práce s našemi vzpomínkami. V mé praxi se ukazuje tato metoda jako velmi účinná, nebojím se říci, že se vlastně ukazuje jako ta nejúčinnější metoda v pročištění nějakých nepříjemných energií mezi vámi a rodiči.

Tato metoda vyžaduje vaše upřímné soustředění a většinou také spousty kapesníků na usušení slziček, protože půjdeme hluboko pod povrch a tam jsou uložené věci, které opravdu bolí. Budeme vynášet bolavé vzpomínky na světlo a přetransformujeme je novými mentálními obrazy a pocity. Uvědomme si, že naše vzpomínky jsou naše mentální obrazy prodchnuté emocemi. A pokud pohřbíme živé emoce, nikdy je nemůžeme pohřbít úplně, ony stále pulzují a ovlivňují nás.

Pokud cítíte, že byste potřebovali průvodce pro takovou vnitřní práci, co nejvíce vás podpořím vyhledat si terapeuta nebo terapeutku, která vás touto bolestí provede a nebudete na tento bolestivý proces úplně sami a také vás terapeutka povede odborně a bezpečně. Ale pokud vám vaše intuice radí, že to zvládnete sami, pak vás určitě opět co nejvíce podpořím, abyste se vydali po stopách svých vzpomínek a už je více nepotlačovali.

 

Tedy, vybavte si nějakou vzpomínku z dětství, kdy se vám stala od maminky nějaká křivda, cítila jste se nemilovaná, odmítaná, špatná, apod…

Převiňte si v mysli tuto vzpomínku a nyní si ji představte tak, že se vám v ní maminka upřímně omluví za to, že vám ublížila. A vy jí dáváte svůj soucit, pochopení, že to měla těžké a že její “výpad” ani tak nesouvisel s vámi jako spíše s její vnitřní bolestí. Prožijte tyto léčivé pocity soucitu a pochopení s co největší upřímností, otevřeností a vřelostí. Přijměte její omluvu. Dejte si na to dostatek času, nespěchejte! Vybavte si detailně svůj pocit, jaké to je, když se vám maminka láskyplně omluví, obejme vás, požádá o odpuštění…

 

Další variantou je, že si celou vzpomínku převinete ideálně pro vás. Jděte na začátek vzpomínky, kam potřebujete a zvolte úplně nový scénář, kdy se k vám maminka chová od začátku tak, aby vám bylo dobře. Převiňte si celou situaci tak, že vás v ní maminka podporuje, bezpodmínečně miluje, chápe vás a rozumí vám. Navnímejte si svojí intuicí, jak by se vám líbilo, abyste situaci prožila nově, jinak a opravdu ji takto prociťte celým svým tělem a duší.

 

Naše mentální obrazy jsou velmi silné, jak už bylo řečeno. Výhodou je, že disponujeme představivostí a že nemusíme být otroky minulých mentálních obrazů, tedy vzpomínek. Ale že si můžeme představit nové, čertsvé představy, které dokáží úžasně očistit bolest a nalít novou energii do srdce. A takovému pročištění se oddávejte kdykoliv vás volá. Nedělejte však nic proti sobě! Pokud cítíte, že momentálně nemáte sílu dívat se na své vzpomínky, příjde čas, kdy ucítíte, že teď je ten pravý okamžik! Věřte své vlastní intuici nebo jak už bylo řečeno, vyhledejte odbornou pomoc! Na světě je mnoho krásných lidí, kteří vám v tomto ohledu opravdu mohou pomoci!

Zvláště doporučím dělat toto překódování vzpomínek během menstruace. Protože v tomto období snáze věci pouštíme, nemáme sílu je držet, potlačovat,a snadněji tak odcházejí. Zkuste to!

 

S láskou Jitka

Tento článek je úryvkem z brožurky „Matka – Odpuštění a přijetí“