Andělský on-line relax s kafíčkem

Vítám vás!

Ať si tu andělsky odpočinete a zrelaxujete…

 

Andělé nás s láskou přiváději k přítomnému okamžiku

 

VOŇAVÝ KVĚT – PŘÍTOMNOST

Pojďme se zamyslet nad tím, co znamená žít “teď a tady”. Znamená to to, že jsme šťastní tam, kde právě jsme a že děláme to, co skutečně dělat chceme. To je opravdové lidské štěstí, viďte? Pokud jsme odtrženi od “teď a tady”, vytváří to v nás frustraci. Znáte ten pocit – stále hlavou v budoucnosti? Proto je tak ozdravné relaxovat, meditovat, protože si vychutnáváme právě přítomný okamžik. A meditovat je možné kdekoliv a kdykoliv – meditovat nad přítomným okamžikem.

Na procházce si užívat “teď a tady”, při plavání, při vaření, při úklidu a třeba i při báječné práci… Jak často si skutečně užíváme přítomný okamžik? Nebo více přemýšlíme o tom, co nemáme, kde bychom byli raději, atd… Jakmile žijeme hlavně v dimenzi “mít” a “kdy už konečně bude”, jsme jednoduše v nerovnováze! Jsme mimo “teď a tady”. Stále se totiž zaměřujeme na to, co je “mimo” nás! Naopak dimenze “být teď a tady” je ta pravda, protože je uvnitř nás! A napadá mě k tomu, jak říká Shakti Gawain – lidé si myslí, že nejdříve musí něco mít, aby mohli něo dělat a pak něčím být. To je dost postavené na hlavu, že? Pořadí, kterí nás učiní skutečně šťastnými je zcela opačné – nejdříve někým být, pak něco dělat a pak také mít…

(Z brožurky „Tančete v rytmu své duše“)

Miluji žít teď a tady

Nemusíte dokazovat na tomto světě svoji hodnotu – vy ji prostě máte!

Na Bali lidé věří v bohy a věří, že bozi chtějí být lidem co nejblíže a chtějí jim pomáhat v každém okamžiku. A když se jich zeptáte, proč jsou tak šťastní, odpoví vám, že jsou šťastní, protože mají přízeň bohů. Tak to popisuje ve své knize Duchovní síla jógy Gertrud Hirschi (Fontana 2007), která na Bali pobývala. Nechme “božství”, ať se o nás postará, milujme je a věřme, že ono miluje nás. Věřme v přízeň a lásku toho, co nás přesahuje. Strach z budoucnosti pak nebude mít prostor, jak se v nás uchytit. Protože existují pouze dva způsoby života, jak říkával již Albert Einstein – ten žitý v lásce nebo ten žitý ve strachu. A jeden vylučuje druhý. Žijme v lásce…

Každý člověk je hodnota! Vy jste hodnota! Vy jste ta božská jiskra! Vy jste to světlo! Vy jste ta láska! Uvnitř vás je to nejvyšší poznání, přímo božské poznání, a tedy pravda a láska. Vy jste ta cenná bytost! Máte svoji cenu, znejte svoji cenu! Nahlížejte na sebe s láskou a přijetím a svět tak bude nahlížet na vás, co říkáte? Líbí se mi také, když Esther Hicks říká, že každý člověk je milovaný mnohem více než si vůbec uvědomuje. Že božství každého zbožňuje, ať se děje co se děje. A že pokud se nacházíme v souladu se svojí vnitřní bytostí, jsme napojení právě na tu pravdu a lásku. Tak příjemný je pocit, když člověk přijímá sám sebe, když je vděčný za to, co jej přesahuje a když má úctu nejen k vesmíru, ale také sám k sobě, k druhým laskavým lidem a k přírodě. Když se srdce otevře…

(Z brožurky „Tančete v rytmu své duše“)

 

Drobounká cvičení:

Čištění zubů s plným vědomím přítomného okamžiku! Věnujte se pouze svým smyslům a pocitům týkajících toho, co právě děláte! Jak voní zubní pasta? Jak vám chutná? Jak pociťujete dotyk zubního kartáčku na svých zubech? A všímejme si také svých rovných zad! Užijme si z plna hrdla tohoto přítomného okamžiku, co říkáte?

 

Sprchování s plným vědomím přítomného okamžiku! Věnujte se pouze svým smyslům a pocitům týkajících toho, co právě děláte! Jak voní voda, mýdlo? Jak pociťujete dotyk vody na svém těle? Jak pociťujete svou jemnou, hebkou pokožku? A děkujme při tom svému tělu, jaký je to zázrak, viďte?

„Hovoří-li nebo jedná-li člověk se zlým záměrem, následuje ho bolest.

Hovoří-li a jedná-li s čistou myslí, následuje ho štěstí, jako stín, který ho nikdy neopouští.“

Buddha

Voňavý tip:

Jak voní přítomnost? Přivoňte k ní symbolicky! Jaká je to pro vás vůně?

Jako vanilka nebo hřejivé paprsky slunce?

 

 

 

Andělé nám pomáhají být v souladu s láskou, být soucitní

 
Něha, soucit, přijetí

Když přemítám o tom, proč je fajn být ženou, odpovědí mi je vždy hlavně NĚHA. Ženská energie je energie něhy, soucitu, pochopení, přijetí. Nejde ale o SOUCIT, že někoho litujeme, ale o soucit, že respektujeme, vnímáme, nehodnotíme. V tom je velká ženská síla měnit celý svět – přijímat sebe, druhé s něhou a soucitem, viďte? A když se to nedaří, nevadí, dejte i v tom případě něhu, pochopení a soucit sama sobě, že prostě někdy jsou dny, které se nesou ve znamení jiných emocí. A vždyť díky nim si opět lépe uvědomujeme, že nám je nejlépe právě v sebelásce, něze a sebepřijetí, co říkáte?

Věřím, že se mnou budete souhlasit, že ženskou sebeúctu narušují naše nevlídná slova sama k sobě, zvláště vulgární výrazy vytvářejí zásadní trhliny v naší sebeúctě! Proto přestaňte s nimi! Vaše maminka nebo babička se před vámi mohla také plísnit nevlídnými slovy sama k sobě, ale nyní si uvědomte, že si tím jen ubližovala. Stejně jako si ubližujete svými nevlídnými slovy vůči sama sobě vy. Hodně v této knížce mluvíme o sebelásce, a umět zkrotit vnitřní hlas je ten nejzásadnjěší krok k sebepřijetí. Všímejte si svého vnitřního hlasu – jak se sebou mluvíte? Jste na sebe laskavá nebo se neustále peskujete a „nadáváte“ si?

Všímejte si každodenních slov pronášených vnitřním hlasem sama k sobě a jakmile se uslyšíte mluvit nevlídně nebo až vulgárně, okamžitě se začněte soustředit na svůj dech – zhluboka se nadechněte a vydechněte. Vnímejte jen svůj dech, jak proud vzduchu proudí do plic a zase odchází, narovnejte záda a zvedněte hlavu vzhůru! Řekněte si něco milého, laskavého, konejšivého, vlídného. A napojíte se tak zcela přirozeně na proud něhy, soucitu a přijetí. Je důležité mít úctu k sobě a k tomu, co nás stvořilo, a dávat tak i svým potomkům do vínku pochopení, že sebeláska a sebúcta je cestou ke zdraví a harmonii.

(Z brožurky „Matka“)

 

 

Vaše vnitřní holčička už nemusí plakat!

Je tak důležité o své vnitřní dítě pečovat a uzdravit ho – tedy nasytit ho láskou a něhou, protože přesně po tom vždy toužilo a touží! Někdy je pro nás dospělé ženy velmi těžké navázat spojení s naší vnitřní holčičkou, protože nám třeba ani maminka, ani tatínek nevěnovali pozornost – „a když se mi ani nevěnovali rodiče, koho pozornost si tedy zasloužím? Kdo by o mne stál?“ Takové přesvědčení se pak mnohdy může vytvořit uvnitř našeho ženského srdce. Může dojít k uzavření se, uzavření lásky sama k sobě. „Když se mi nevěnuje nikdo jiný, tak ani já sama!“ A proto jde o to dopřát si lásku, přát si lásku, mít k sobě úctu, otevřít srdce vůči sama sobě! A rozumět tomu, že rodiče tenkrát dělali, co mohli. Jedna moje klientka mi vyprávěla, že ji vždy bylo smutno ze vzpomínky, kdy maminka přicházela z práce, lehla si na gauč a jen opakovala, že je unavená a že nemá sílu si hrát. Dnes tato klientka v zápřahu práce a péči o rodinu maminku dokázala pochopit, protože sama občas zažívá únavu a nedostatek sil. Mamince tak snadněji odpustila, protože jí díky své zkušenosti lépe porozuměla, že to nebylo tím, že ona by byla špatné dítě – nehodné pozoronosti, ale že tato minulost byla o mamince a jejím prožívání.

Velmi často jsem vedla ve své praxi hovory s ženami o tom, jak je někdy těžké umět se postavit sama za sebe. Že ženy někdy podlehnou tlaku druhých, jejich argumentům a názorům, a ztratí tak samu sebe. Vnímám, že tato tendence pramení právě v dětství, kdy jsme byly jako holčičky vychovávané k tomu BÝT SLUŠNÉ. To znamená neodporovat, POSLOUCHAT, nezlobit, sedět spořádaně a nejlépe se vůbec neprojevovat. Zkrátka plnit roli hodné holčičky. Nemít svoji hlavu a nemít svůj úsudek – ti druzí prostě vědí lépe než my, to nám bylo velmi často předkládáno… Tento styl chování se v nás zakotvil, usídlil jako ten správný, tedy od druhých vyžadovaný. Jedině tak nás budou mít druzí rádi, nezklameme je. V tomto přesvědčení se od sebelásky odpojujeme, není tam ani sebepřijetí, ani respekt k druhým, ale podléhání druhým!

A to je veliký rozdíl: bezpodmínečná láska oproti závislosti a slepému následování druhého na úkor sama sebe! Jak říká Chuck Spezzano: “Jestli to bolí, není to láska”. Jakmile dáme druhým najevo, že oni jsou něco více, dostávají do rukou karty manipulace či moci! Proto občas zahřmět, pevně se za sebe postavit jako skála, jde ruku v ruce dát sobě i druhým najevo, že sebeláska je naší cestou a že nás štípance od druhých z této cesty nevykolejí! I v přírodě občas zabouří a zahřmí a nebe se pak vyčistí…  Zkrátka tančit v rytmu své sebelásky znamená především stát ve svých vlastních botách sebepřijetí a souladu s tím, co nás přesahuje, tedy s láskou, tedy s přijetím sebe sama od útlého dětství… Na nikoho se nepovyšovat a před nikým se neponižovat. Byla jsem na semináři pana Bílého o vnitřním dítěti. Mluvil tam o tom, že si téměř každý kolem sebe vytvoří v dětství ochranný obal a málokdo je ochoten z něj v dospělosti vyjít! Cesta, jak z něj ven je nelitovat se a nechat se vnitřním dítětem vést! A následující imaginace vám ukáže, jak vnitřní holčičce naslouchat, dát jí prostor a nechat se jí vést.

(Z brožurky „Matka“)

 

childhood-2483894_1920

 

Užívejte si pocit, že jste důležitá, milovaná a na tomto světě velmi vítaná, chtěná a podporovaná – protože to je pravda vašeho bytí!
Nezapomínejme na tuto pravdu a uložme si ji hluboko v srdci! 

 

Láska jako svoboda

Mnoho romantických představ se nám během života dostává pod kůži, zvláště nám ženám. A je kupodivu, co všechno si o lásce myslíme a co všechno za lásku považujeme. Žárlivost je například všeobecně přijímána jako důkaz lásky. Skutečně je však něco tak svíravého a omezujícího jako žárlivost spojeno s láskou?

Láska není o bolesti, ani o pochybách, ani to není závislost na partnerovi. Láska je především o svobodě. Láska je především respekt k tomu, kdo jsem já a kdo je můj partner. Láska je důvěra v sebe, v partnera a v život. Láska nebolí! Láska uzdravuje, láska dává radost. Láska je porozumění. Láska je naše podstata, my jsme ta láska…

Proto vždy než něco v nerozhodnosti uděláme, zastavme se na chviličku a zeptejme se – je to, co se právě chystám udělat nebo říci v souladu s mojí podstatou, tedy láskou? A uvidíme, že nám bude lépe a lépe, když budeme ve svém životě volit více myšlenky, slova a činy naplněné láskou. Věřím, že takový život je mnohem lehčí, uvolněnější, zábavnější a smysluplnější…

 

Stagnace: HODNOCENÍ

Proud: SOUCIT

 

 

s laskavostí

Drobounká cvičení:

 1. Nikdy nemluvte o sobě “jsem blbá, děsná, hrozná, strašná”. To vás dostává pryč z proudu lásky a úcty sama k sobě!
 2. „Zkuste komunikovat s vnitřním dítětem prostřednictvím psaní. I v tomto případě vyjde na povrch spousta informací. Vezměte si na to tužky nebo fixy dvou různých barev. Jednou barevnou tužkou v dominantní ruce napište otázku. Potom druhou tužkou v nedominantní ruce nechte dítě napsat odpověď. Je to naprosto fascinující cvičení. Když píšete otázku, dospělí si myslí, že všechno znají, ale ve chvíli, kdy vezmete psací náčiní do opačné ruky, vyjde často úplně jiná odpověď, než jakou jste očekávali.” L. L. Hay “Síle je ve vás”

A já jen mohu potvrdit, že když sama dělám toto cvičení nebo jej provádíme s ženami na seminářích, jsme překvapené jednoduchostí, krásou a moudrostí odpovědí… Naše moudrá vnitřní holčička ví zkrátka své! Ona je ta, která je stále napojená na všeobjímající lásku a její odpovědi z ní vyvěrají. Kdežto my dospělí se většinou necháme krůček po krůčku zválcovat energií obav, strachu či nedůvěrou ve své vlastní schopnosti. A také ztrácíme důvěru v energii lásky, která nás obklopuje, sytí a ochraňuje. Nezraněná malá holčička uvnitř nás ví, jak se jí více odevzdat. Proto ji pečlivě a něžně naslouchejme, protože jedině tak se můžeme cítit celiství. Co říkáte?

 

 

Voňavý tip:

Vzpomeňme si více na humor a usmívejme se a smějme se jako malá holčička! Více si hrajme!:) 

 


♥Andělská pomoc se vztahy♥

Důvěřovat si a jednat se sebou jako s nejdůležitější osobou

Johan Wolfgang Goethe řekl: “Budete-li si důvěřovat, budete vědět, jak žít.“ Jsou to nádherná slova a obsahují v sobě všechno, co potřebujeme pro život vědět. Nejvíce času trávíme sami se sebou. Nikdy s nikým nemáme tak intenzivní a dlouhý vztah, právě tak jako s naším “vnitřním já”. Proč si tedy život sami sobě znepříjemňovat? V přijetí, lásce a spokojenosti sama se sebou se nacházejí ty pravé poklady života, které se jen rozšiřují a nabalují na sebe další poklady.

Nemá-li člověk dostatečné sebevědomí, může to vztah nějakým způsobem narušovat. Vznikají závislosti, úporné pocity žárlivosti a strachu, že ten druhý odejde. Pokud však člověk zná svoji sebehodnotu, vztah se může vyvíjet ve svém rytmu. Oba dva plují v proudu lásky a důvěry. Začněte plout i vy! Proud lásky tu čeká na každého s otevřenou náručí, nemyslíte?

Sebeláska nám byla darována jako dětem. Přijměme tedy sebelásku jako naši přirozenou a důležitou součást a začněme si díky ní tvořit spokojené vztahy….

Prostě nehodnoťme, darujme – třeba pochopení!

Proč vás rozčilují vaši rodiče, že… (doplňte si sama)? Není to JEJICH věc? Proč dobrovolně odevzdáváme svoji energii tím, že negativně hodnotíme druhé? Pokud někoho negativně hodnotíme, vždy se obíráme o svoji energii! Proč? Protože negace plodí negaci! Naopak dobré pocity plodí dobré pocity…

 

 

Komunikujme s božskou jiskrou

Pokud máte pocit, že i dnes vás slova někoho mohou zraňovat, zkuste si uvědomit, že to z něj mluví jeho bolest či nespokojenost. Jsou to nějaké jeho strachy, které ho odvádějí od jeho pravé láskyplné podstaty. Uvědomme si, že jeho slova vypovídají předně o tom, jaký vztah má on se sebou. A tak nechytejme horké brambory, uvědomme si, že s námi nesouvisí a zkusme vnímat jeho vnitřní božskou jiskru, pokud s tím člověk musíme být nebo chceme být z jakéhokoliv důvodu v kontaktu. Pokud tam není potřeba vztahu, pak je nejjednodušší se do vztahu více nezangažovávat… Každý chce být milován, přijat, oceněn, to je naše přirozená touha. A není moudřejšího rozhodnutí než začít s láskou a přijetím u sebe a u těch, které milujeme, viďte?

(z brožurky „Matka – odpuštění a přijetí“)

 

 

Přestaňme se na druhé dívat skrz prsty a tolik kritizovat

Přestaňme se na druhé dívat skrz prsty, protože tak sami sobě zabraňujeme vidět světlo života. Zabraňujeme sami sobě přijímat energii a zabraňujeme sami sobě žít v dobrém pocitu. Když o někom hovoříme negativně, negativně se samozřejmě i cítíme. Když o někom hovoříme kladně, cítíme se dobře. Když na někoho koukáme skrz prsty, nejsme v souladu se svým dobrým pocitem. Když nejsme v souladu se svým dobrým pocitem, je nám mizerně. Kdo se chce cítit mizerně? Chcete se vy cítit mizerně? Věřím, že se chcete cítit spíše božsky než mizerně. A držím nám pěsti na této cestě za naším dobrým pocitem, který je brzděn take kritikou. Kritizuješ-li, budeš kritizován! Hodnotíš-li, budeš hodnocen! A lidé vědí, že druhé hodnotí, že je kritizují, a proto se tolik bojí říci svůj názor, aby nebyli sami kritizováni. Proto si nevěří, když mají někde veřejně vystoupit. Jakmile člověk přestane dělat to, co se nelíbí jemu samotnému, začne více důvěřovat, že ani druzí lidé jej nebudou negativně hodnotit. Pokud přestaneme druhé soudit, začneme žít skutečně svobodně, protože se zbavíme strachu z toho, že my sami budeme souzeni. Je vlastně trochu legrační, že lidé se bojí toho, co sami dělají. A stačí tak málo – prostě to přestat dělat…

POZOR, NEPOTLAČOVAT POCITY! Nejde o to všechny milovat, ale dát soucit, pokud je to možné. Pokud není, pak se netlačit do pocitu lásky! Je to kontraproduktivní, vyvíjet na sebe tlak!

 

Není větší bohatství než milovat a být milován.
Jedinou cestou ke spokojeným vztahům
je respektování své vlastní svobody a zároveň respektování svobody druhých.

 

 

Nenechat si ubližovat

Přeji vám, abyste si nenechali ubližovat, nestojí to za to! Lepší je být si dobrými životními partnery, nedělat věci proti sobě jen proto, abychom ukojili potřeby druhých… Vždy když prožíváme takové nátlakové situace je fajn obalit se andělským světlem pro ochranu nebo třeba i zrcadlem, ať se to vrátí tam, kam to patří, viďte? Nejsme tu od toho chytat horké brambory, nechme ať se odrazí zpět k tomu, kdo si myslí, že s nimi něco zmůže…

 

Požádejme o pomoc – andělé jsou na naší straně

Věříte v anděly? Já tedy rozhodně ano! Požádejte je o pomoc! Zavolejte je a naslouchejte jim. Nikdy vás neodmítnou, vždy stojí při vás. Jsou to vaši strážci, ochránci. Vzpomeňte si na starou modlitbičku k andílkům našich prababiček: „Andělíčku, můj strážníčku, opatruj moji dušičku. Opatruj ji ve dne v noci od špatného a zlé moci. Andělíčku, strážce můj, moji duši opatruj!” A nechte do sebe vstoupit uzdravující andělská barevná duhová láskyplná světla… Nechť vámi prostupují a vyzařují z vás a vy se cítíte milovaní a zkrátka dobře po duši i těle. To je také poslání této knížečky – poslání světla, které přináší naději, uzdravuje a miluje vás… Požádejte anděly, ať vám pomohou harmonizovat vaše vztahy nebo ať vám pomohou oprostit se od nezdravých vztahů. Zvláště prosba k Archandělu Michaelovi na toto téma je velmi prospěšná. Prosit, věřit a děkovat…. (z brožurky „Láska a vztahy“)

andělské vztahy

Proud: ODPUŠTĚNÍ

Stagnace: PLIVÁNÍ, POLYKÁNÍ

 

Drobounké cvičení:

Odpuštění je vlastně láska v akci. Láska, která transformuje, přijímá, léčí. Za úkol budeme mít napsat „dopis odpuštění“ člověku, kterému potřebujeme odpustit. A pak ten dopis spálíme v hrnci. Energie by se tak měla uvolnit a hlavně nám by se mělo ulevit a my se opět o kousíček osvobodíme od minulosti…

 


♠Andělská pomoc se zdravím♠

Na zdraví

Kupodivu ne mnoho lidí si je vědomo, jak moc své zdraví ovlivňuje svým souzněním s určitým přesvědčením. Jak moc lze zdraví ovlivnit myšlenkami a pocity. Negativní myšlenky tělu odebírají zdraví a životní energii. Kladné myšlenky naopak tělo hýčkají jako ta nejvydatnější a nejprospěšnější strava.

Tělo k prosperitě vyžaduje lásku!

Láska je půda a vláha pro zdraví.

Sebeláska je klíčem k vitalitě!

Máte rádi sami sebe? Máte rádi svůj život?

Máte rádi tento svět? Posloucháte svoji duši? Uctíváte sílu, která tvoří život?

Je pro vás život spíše boj nebo radost ze svobody?

Toto jsou ty nejdůležitější otázky při cestě za svým zdravím. Máte rádi své tělo? Nebo si ho všimnete až tehdy, když onemocní? A pak je vám spíše na obtíž? Kritizujete jej od uší až po paty? Neustále na něm shledáváte něco nedostatečného či něco nemilováníhodného? Za zamyšlení to stojí, co říkáte?

 

Buď zdráv a vesel!

Tuto hlášku říkával můj dědeček. Byl zaníceným skautem a tento pozdrav je vlastně skautským pozdravem. A jistě by se k němu přidal i William Shakespeare se slovy: “Mistrem své duše je veselý člověk.” A když to vezmeme i z té druhé stránky: “Ve zdravém těle zdravý duch.” Zkrátka naše duše a tělo se ovlivňují jako spojité nádoby. A více si řekneme v dalších kapitolách. Jedeme směr ZDRAVÍ…

  

Rovná záda a úsměv

A jak řekl výborný psycholog Mirzakarim Norbekov: Pokud chceš být zdravý, buď osobností, měj aktivní a optimistický přístup k životu a neustále rovná záda a úsměv na rtech… Je obecně známo, že lidé s optimistickou myslí snadněji překonávají různé psychické zátěže a také onemocnění. Svého zdraví bychom si měli být vědomí neustále a pečovat o něj s láskou každý den. Vždyť pěstování si dobrého zdraví je základ k naší životní energii, prosperitě a k dobrému pocitu.

(Z brožurky „Buď zdravá a veselá!“)

 

 

„Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, 
ale duch zkormoucený vysušuje kosti.“ Starý zákon, přísloví 17:27

 

 

K relaxaci s Mozartem

Hudba Mozarta roztančí naše srdce. Né nadarmo po světě existují instituce, kde těhotné ženy poslouchají právě hudbu Mozarta. Při vědeckém zkoumání se totiž zjistilo, že tyto tóny velmi relaxují celý organismus. Přeji příjemný poslech a krásný pocit při poslechu „hudby vesmíru“…

P.S.: A ještě mě k tomu napadá hezká melodie a hezký text z Prodané nevěsty: „Proč bychom se netěšili, když nám pán bůh zdraví dá, zdraví dá..“ Ráno si toto zazpívat jistě rozezní náš den na jiných vlnách než na těch zbytečných negativních…

 

Další tip na uzdravení: Andělské léčení během snů

Indiáni prý léčili tělo a duši také během snů. Mohu jen ze své zkušenosti potvrdit, že když před spaním požádám anděly o pomoc léčení během snu, že se mi pak opravdu zdá velmi výrazný a léčivý sen, který si také zároveň ještě dlouho pamatuji. Vždy jsou tyto léčivé sny velmi očistné a úlevné. Abychom nezapomínali požádat anděly o pomoc s léčením během snu, natočila jsme pro nás tuto imaginaci, v jejímž závěru tuto prosbu připomínám. Nechť nám andělé pomáhají nejen během snění… Největší léčitel je Archanděl Rafael Požádejme ho, důvěřujme a děkujme. Andělé jsou šťastní, že mohou pomoci, protože je to jejich poslání. A my jim právě našemi prosbami pomáháme toto poslání naplňovat…

andělské zdraví

Pokloňme se svému tělu!

Tělo je neskutečný zázrak! Samo funguje, samo se uzdravuje! Jen je začít vnímat jako našeho partnera. Jen ho prostě začít vnímat. Jak se zrovna teď cítím? Kde mě zrovna bolí? Kde v těle mi je naopak dobře? Kde v těle mám napětí? Vždyť jej můžu hned uvolnit jen třeba tím, že se rovněji postavím. Uvolním ho jen tím, že se zhluboka nadechnu. Tělo je náš život, tělo je nesmírný dar. Tělo je nádherné a není na něm nic, co by mělo být odsouzeníhodné či nečisté. Tělo je přiroda. Tělo jsme my. Proč nemít rád své tělo? K čemu takové odmítání slouží? Jen k odmítání života, odmítání toho, co tělo stvořilo – tedy přirody. Neodmítejme se, neodmítejme své tělo, neodmítejme život… A naopak prostě milujte, milujte z celého srdce – vždyť na lásce není nic těžkého, že? (z brožurky „Buď zdravá a veselá!“)

„Má-li tvé tělo vyjadřovat mládí, vytrvalost, činnou sílu, život a k tomu zdraví a sílu, vmysli tyto myšlenky do svého buňkového života. Chceš-li být blažený, nalézati se v krásném harmonizujícím okolí, musíš vmysliti do buňkového života svého těla blaženost, souzvuk a krásu…. Jsme-li si vědomi, že každá buňka našeho těla jest božská, že zdraví, souzvuk a krása tam sídlí, pak poznali jsme, co je síla a pravý život.“ Orison Swett Marden

 

Drobounká cvičení:

 1. Každý vnitřně a přirozeně touží po lásce, po štěstí, po zdraví a prosperitě. Zeptejte se lidí, hádám, že vám každý přikývne, že vlastně ano, že takový život by byl fajn. A pak často člověk povzdychne: “Ach jo, ale to není nic pro mě. Já nejsem dost hezká… Já nejsem dost štíhlá… Já nejsem dost schopná… Já nejsem… Já nejsem….” Zkusme místo toho začít říkat KDO JSME!!!
 2. Když jste venku, řekněte třikrát a dynamicky mantru „Ha“! A pusťte vše ven! Představte si, jak vše nepotřebné z vás odchází a rozpustí se v slunci, větru či dešti! Velmi vás to ozdraví, uvolní!

 

 


 

Andělská pomoc se slyšením své intuice

 

 

Naše intuice

V pohádkách se vypráví, že „hrnec zlata“, tedy ten největší náš poklad, se nachází na konci duhy. Nedávalo by ale smysl, aby ten největší poklad sídlil mimo nás – někde venku, že? Náš největší poklad sídlí v naší duši, v našem těle, v našem srdci, v naše břiše! Intuice je takový šestý smysl, který je napojen na to, co nás přesahuje, tedy na Zdroj, na Matku přírodu, na vesmírnou intelginci…

 

 

Každý potřebuje regenerovat! I vy! Naslouchejte své intuici a vyslyšte její prosby o odpočinek!

Tuhle mi jedna moje známá vyprávěla, jak ve Skandinávii dávno vědí, že psychologové tam pracují čtyři roky a pak mají dva roky přestávku, aby zeregenerovali své síly. A stejně tak i pole, aby bylo plodné se občas musí nechat na rok nebo více ladem… Každý sportovec musí po vrcholovém výkonu regenerovat, jít na masáž nebo do sauny, apod… A tak ani my nezapomínejme na svoji vlastní regeneraci! A regenerace může znamenat i to, že v mysli nenechám běhat starosti, ale vychutnáváme si to, co se nám právě líbí a co je fajn v daném okamžiku. Jak říkají domorodci na ostrově Svaté Lucie: „Dělat si starosti je hřích, protože tím dáváme najevo, že nedůvěřujeme bohu.“
 

Co si přejete? Naslouchejte intuici a využijte sílu představivosti

Vizualizace je skvělý nástroj. Třeba v józe můžeme vizualizaci najít pod termínem „sankalpa“. Princip je jednoduchý: v uvolněném stavu si člověk vybavuje všemi smysly, co by rád manifestoval, a doprovází to ještě kladnou afirmací, kterou si v duchu odříkává, například při únavě: „Moje je tělo je vitální.“ Vzpomínám si na svůj vlastní příklad. Byla jsem v resortu sv. Kateřiny pracovně a tam mě dovezly kolegyňky autem. Zůstávaly tam však o den déle, tedy zpátky jsem měla koupenou jízdenku na autobus, protože neřídím. Ale v hloubi duše jsem si přála, abych mohla s někým odjet autoem zpět do Prahy, kdo by tam měl cestu. A tak jsem se šla projít při západu slunce a velmi klidně a jasně jsem vyzařovala své přání, že po tom skutečně toužím. Poprosila jsem anděly a nechala to na „životním proudu“, jak tuto záležitost uskuteční. Vůbec jsem netušila, kdo ani jak by mě mohl odvézt, ale rozhodla jsem dát plnou důvěru “vesmíru”, že on přeci jen vidí více, dále, hlouběji a dokáže věci zorechstrovat mnohem snadněji, efektivněji a přesněji než já. A tak jsem si užívala ve své představě, jak sedím v autě a jsem šťastná. A druhý den ráno ke mně přišla jiná kolegyňka, že dnes odjíždí a že si rozmyslela, že než pojede domů na Slovensko, že pojede navštívit své příbuzné v Praze a jestli nechci svézt. Nádhera, viďte? Neumíte si představit mou radost a vděčnost! Vizualizace je o úplném zaměření pozornosti kýženým směrem. Problémem při vizualizaci ovšem může být, že se nejlépe provádí v relaxovaném stavu, a to si v naší západní civilizaci mnohdy neumíme lehko navodit. Představivost je jedna věc, druhá je jí věřit a třetí je ji umožnit, viďte?Proto je tak důležité znát sebe sama, aby člověk věděl, co vlastně chce, co si představovat, co k sobě nechat přicházet… Buďte svému rozhodnutí věrná!

 intuice

 

Drobounké cvičení:

Imaginace: Spojte se svou nejhlubší vrstvou duše, tedy se svou božskou jiskrou! Najděte si chvíli pro sebe, uvelebte se a soustřeďte se pouze na sebe, na své pocity v těle, dýchejte hlouběji. A pak v představě zkuste naladit frekvenci “mé skutečné já”, “má božská jiskra”. Tuto frekvneci poznáte podle toho, že je vám dobře, cítíte klid a dokážete cítit svoji vnitřní sílu, svůj střed, svoji svobodu a lásku. Užijte si tento pocit božského klidu…

 

andělská inutice

 

 

 


Andělská pomoc s financemi a hojností

 

Bohyně hojnosti

Věřím, že člověk, který je skutečně spirituální, rozumí energii peněz a s radostí ji využívá k šíření dobra na této planetě. Nepodléhá jí, protože spirituální člověk nemá potřebu něčemu podléhat. Peněz si užívá jako “milo-darů” a je za ně vděčný, protože skrze peníze je vyjádřeno bohatství světa nebo chcete-li “boha”. Všimněte si, že už jen slovo “bůh” je silně spjato se slovem “bohatství”. Peníze jsou energie, tak jako všechno na tomto světě a záleží jen na každém jedinci, jak s touto energií naloží. Co to znamená velebit, žehnat a milovat? Znamená to prosperitu, přání prosperity…

Pro mně osobně jsou peníze stejně tak spirituální jako úsměv. Když někdo dostane peníze, raduje se. Peníze jsou pro mne radost… A tak se klaním všem bohyním hojnosti a plodnosti a děkuju jim za jejich milodary! Například Lakšmí je indická bohyně hojnosti, materiální i duchovní prosperity, světla, moudrosti, plodnosti, štědrosti a odvahy. Je ztělesněním krásy, ušlechtilosti a půvabu. A každá žena je ve své podstatě takovou bohyní hojnosti a plodnosti, protože může dávat zrod novému životu.

A moc se mi líbí pojetí, že naše bohatství je vždy uvnitř nás a šíří se z nás dále… 

(Z brožurky „Tváře ženy“)

Stagnace: ODMÍTÁNÍ HMOTY

Proud: PŘIJETÍ HMOTY

 

Drobounká cvičení:

Cvičení dle L. L. Hay:

 1. Rozpřáhněte paže (alespoň 1x denně) a řekněte si „Otevírám se a přijímám všechno dobré a hojnost vesmíru“. Nejlépe je dělat toto cvičení před zrcadlem a dívat se sobě do očí.

2. Provádějme různé imaginace prosperity – například podle mých videí níže. Nebo si podle L. L. Hay zkuste představit sami sebe stojící na břehu oceánu. Dále si představte, že oceán je celková prosperita světa. Dokážete přijmout jen lžičku prosperity, džbánek nebo nekonečný oceán prosperity?

andělská hojnost

 

 

Prosperita podle Christophera Hansarda:

A zde jsou slova k pochopení peněz, toho drahocenného skvostu, jak říká Christopher Hansard ve své knize o tibetském umění duševní vyrovnanosti (k poslechu ve videu výše):

“Nabízím úctu a vzdávám čest všem živoucím věcem, protože všechny přicházejí z velké hojnosti a také by se k ní měli navrátit.

Nabízím svou silnou mysl, aby získala požehnání a pročistila se v prvním světle vycházejícího slunce, jehož oslnivé paprsky vše pročistí a vytvoří mnoho nového….

Sluneční světlo nového dne proniká skrze mne…

Jeho záře ničí všechny mé finanční problémy.

Přináší mi po celý den poklady, bohatství a peníze a také moudrost, abych věděla, jak je využít.

Protože v nitru všech živých bytostí se skrývá drahocenný skvost zvaný život.

Nekonečný, stálý, hojný, požehnaný, čistý, všudypřítomný výtvor života.

Veškeré bohatství plyne ke mně, prozařuje mé bytí a s prvními slunečními paprsky se očišťuji od veškeré chudoby.

Mocné sluneční teplo ji spálí, aby se nikdy nevrátila….

Peníze ke mně přicházejí a u mne také zůstanou po zbytek dní…

Jejich hodnota je se mnou, díky ní jsem schopná pochopení, obezřetnosti, předvídavosti, trpělivosti a šetrnosti.

Mé srdce je pokojné a vyrovnané ve své pokoře, tváří tvář hojnosti a bohatství, jež ve všem pobývá.”

 

Prosperita podle L.L. Hay

Zde jsou tipy pro život v prosperitě podle L.L. Hay:

 • Udělejte prostor novým věcem
 • Mějte rádisvé účty – dáváte tak najevo, že máte dostatek peněz na jejich splacení
 • Radujte se z úspěchů druhých
 • Užívejte si peníze– radujte se ze zážitků, které jste zažili díky penězům
 • Radujte sez drobných nových začátků
 • Vytrvejte a povzbuzujte se– kdyby to děti po prvním pádu vzdaly, nikdy se nenaučí chodit
 • Přijímejte pochvaly
 • Přijímejte prosperitu

 

Existuje nekonečné možností, jak k nám může proudit prosperita – první krok je se jí otevřít. Když nalezneme korunu na ulici, poděkujme. Když nám někdo dá dárek, který se nám nelíbí, poděkujme a nestěžujme si na něj. Pak tu věc dejme někomu, kdo ji ocení více než my. Darujme ji s vděčností, že můžeme potěšit někoho jiného. Svět má rád vděčnost. Pokud nejsme vděční za dárky, pak jich k nám mnoho nepřijde…

 

 

Prosperita podle Esther a Jerry Hicks

Text od Esther a Jerry Hicksových z knížky “Požádej a je ti dáno”:

“Když nemáte dost peněz, chcete jich mít víc. My však chceme, abyste pochopili, že vzdálenost, kterou musíte urazit, není vzdálenost mezi nedostatkem peněz a jejich dostatkem, nýbrž vzdálenost mezi pocitem nejistoty a pocitem jistoty. Jakmile se v myšlenkách zaměřujete na to, co ve vás soustavně vyvolává větší pocit bezpečí, peníze prostě musejí přijít… Velmi rádi vidíme, jak tleskáte úspěchu někoho druhého. Jste-li jím upřímně nadšení, jste na stopě vlastnímu úspěchu. Mnozí lidé si myslí, že úspěch znamená dostat všechno, co chtějí. My však říkáme, že úspěch neznamená něco dokončit, nýbrž stále o něčem snít a cítit se pozitivně v odvíjejícím se procesu. Mírou úspěchu v životě nejsou peníze nebo hmota, ale množství radosti, kterou cítíte. Úspěch znamená šťastný život a šťastný život je prostě řetěz na sebe navazujících šťastných okamžiků. Většina lidí však šťastné okamžiky neumožňuje, protože je příliš zaneprázdněna usilováním o šťastný život. Místo abyste si hojnost “zasloužili”, “umožněte ji”… Není nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být. Jste požehnané bytosti a přišli jste do tohoto fyzického prostředí tvořit. Kromě vašich vlastních protichůdných myšlenek vám v tom nic nebrání… Život má být zábava, máte z něj mít dobrý pocit! Víc si vychutnávejte, méně napravujte. Víc se smějte, méně plačte. Mějte víc pozitivních a méně negativních očekávání. Nic není důležitějšího, než abyste se cítili dobře. Prostě tak čiňte a sledujte, co stane…”

 

Prosperita podle Dana Millmana:

Zde je vtip převzatý z knihy Dana Millmana “Tvůj život má cíl”: “Poslechněte si historku o třech učitelích, kteří seděli ve společenské místnosti na fakultě, když se jim zjevil anděl a nejstaršímu z nich povídá: “Celý svůj život jsi zasvětil tomu, abys obohatil život nesčetných mladých lidí. Zasloužíš si, aby se ti splnilo přání. Vyber si, zda chceš velké bohatství, velikou moudrost nebo velký půvab.” “Zvolil jsem velkou moudrost,” odvětil muž. Jakmile anděl zmizel, z učitele začalo vycházet jemné světlo. Jeho kolegové pronesli jednohlasně: “Pověz nám něco!” Učitel, jemuž oči zářily světlem rozšířeného vědomí, se k nim otočil a pravil: “Měl jsem si vzít ty peníze.”

Přínosné myšlenky
  • Buď sama sobě autoritou a vnímej svůj vnitřní hlas „božského“ vedení!
  • Ty jsi tou nejdůležitější osobou pro svůj život
  • Jsi jedinečný a nádherný zázrak přírody
  • Podstatou života je svoboda a smyslem života je láska a radost
  • Tvoje tělo je moudré a krásné
  • Jsi mocná spolutvůrkyně svého života
  • Buď vděčná za to, co máš
  • Kritika je při nesebevědomí brzdou, ocenění je rozvoj
  • Všechno má své protiklady – je to jako jin a jang, ale je potřeba uznat oba dva póly, aby byl zachován celek! Uznáváme oba dva principy a věnujeme se tomu, který nám dává sílu a ten pak roste!
  • Uvolnění, sebedůvěra a důvěra v božskou milost představuje přirozenou cestu života

labuť5

 

 

Aktuální články

Všechny články »

Přihlaste se k odběru novinek