Moje vize

Moje vize

Základní program „Šánti“

  • Skupinové meditace, relaxace
  • Přednáškové činnosti a semináře na téma „vnitřní radosti, optimismu, osobního a spirituálního rozvoje“

Tyto programy si kladou za cíl setkávání lidí „naživo!“ v příjemné, podpůrné atmosféře. Věřím, že meditace a relaxace nám všem pomáhají k nacházení vnitřního klidu a míru („Šánti“ v překladu znamená „mír“). A pokud se cítíme vnitřně vyrovnanější, lépe nacházíme cestu k tolik životně důležitému optimismu, který dokáže lidi více sblížit…

 

Podprogram „Šaktí“ – zaměřený na rozvoj ženského principu

a setkávání žen „naživo“:

Tento podprojekt si klade za cíl sbližovat ženy různého věku a vzdělání při osobních setkávání.

Motto: Každá žena je jedinečná a krásná jako orchidej.

Poslání: Návrat k sebelásce, k nespoutanosti, umění být sama sebou a zároveň umění sdílení a vzájemné podpory.

Co projekt ženám přináší: Vytvoření prostoru pro sebe, sebevyjádření, sebepoznání, sebelásku a lásku a toleranci, nespoutanost, divokost, hru, radost. Zároveň sdílení ženské energie a vzájemná podpora.

Cílová skupina: ŽENY, VĚK: 15 – 100:)

 

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY:

  • SKVĚLÉ ŽÁBY – dospívající dívky (věk: 15 – 18, studentky středních škol) – semináře v dívčím kruhu o ženské cykličnosti a sebevědomí.
  • TVOŘIVÉ MELUZÍNKY – všechny tvořivé ženy bez rozdílu věku (věkově smíšená skupina – učení se vzájemné toleranci a podpoře) – dílny psaní, básní, zpěvu, tance. Pomocí sebevyjádření ženy poznávají více, kdo jsou a umí tak lépe přijmout sama sebe a ocenit svou jedinečnost.
  • BÁJEČNÉ LADY – ženy neomezeného věku – seberozvojové semináře zaměřené na oblast sebevědomí, vztahů, práce a přirozeného stárnutí, relaxační jóga.

 

Všechny programy projektu ŠAKTÍ podporují návrat žen k sobě samých, k pochopení jejich jedinečnosti, hodnoty. Ženy díky programům mohou navázat vztah samy se sebou a zároveň sdílet své příběhy, prožitky a podpořit se ve skupinách na seminářích či tvořivých dílnách. Nebudou se bát vyjádřit a přestanou upadat do konvencí. Nebudou se bát svých pocitů, přestanou je potlačovat a dokážou naslouchat své silné intuici. Tím obohatí pocitem spokojenosti a vnitřního klidu nejen sebe, ale celou společnost.

 

CELKOVÝ SOUHRN SLUŽEB:

  • Skupinové meditace, relaxace
  • Přednášky a semináře na téma „vnitřní radosti, optimismu a osobního/spirituálního rozvoje“
  • Dívčí kruhy s tématem ženské cykličnosti a sebevědomí
  • Seberozvojové semináře pro všechny ženy
  • Tvůrčí dílny pro ženy neomezeného věku

 

Jedinečnost tohoto projektu tkví v jeho akcentaci OPTIMISTICKÉHO přístupu k životu a ve vzájemnou toleranci a sbližování. Kombinuje východní filosofie, které jsou odborníky na lidskou duši a ze kterých se naše západní společnost může v mnohém inspirovat, a zároveň respektuje západní kulturu, a hledá tak cestu k vnitřní radosti každého člověka žijícího v České republice…

„Věřím, že nezáleží na tom, co nemáš nebo co jsi ztratil či zahodil. Záleží na tom, co uděláš s tím, co máš!“ Jitka

 

P.S.: Jak říká Brian Tracy – udělej každý den jednu věc pro naplňování tvé vize…

Aktuální články

Všechny články »

Přihlaste se k odběru novinek