shadow

Naomi Aldort o dětech

Slova Naomi Aldort o dětech – převzato z knihy „Vychováváme děti a rosteme s nimi“:  

„Pokud najdete odvahu věřit svému dítěti tak, že ho necháváte žít podle sebe, přinese vám to maximální uspokojení z rodičovství a budete milovat jeho jedinečnost. To je nepodmíněná láska, láska k dítěti a ne k vaší představě, jaké by mělo být. Láska je láskou jen tehdy je-li láskou bez podmínek. V okamžiku, kdy je láska použita jako odměna za chování či úspěch, přestává být láskou a stává se lekcí, co je za co. Je třeba opustit zkostnatělé zábrany a nechat lásku volně proudit bez podmínek….

Kdykoliv nastane s dítětem obtížný okamžik, máte na výběr: zarazit dítě v jeho projevu, a tak vyhovět svým starým návykům,nebo následovat dítě a tím přerůst sám sebe. Rodičovství se stane mnohem snažší, pokud si uvědomíme, že děti přicházejí na svět již schopné rozvíjet se svým jedinečným způsobem. Vytvářet člověka je nemožný úkol. Příroda či Bůh nejsou hloupí. Není vaším úkolem přeměnit dítě běhěm 20 let na dospělého…. ale podporovat jej v jeho růstu.“

Slova Naomi Aldort o dětech – převzato z časopisu Meduňka 09/12:

„Je dobré, aby si rodiče uvědomili, co přesně se v nich odehrává ve chvíli, kdy je jejich dítě rozčiluje. Tímto směrem by se pak měli zaměřit při práci se sebou samými. Je to o odkrývání starých traumat, emočních zranění, atd. Vůle být dobrým rodičem je tedy o neustálém učení. Staneme-li se rodiči, vůbec to neznamená, že máme automaticky patent na rozum, ale nejvíce se od této chvíle musíme učit sami…. Ať jsou děti velké nebo malé, vždy bychom se k nim měli chovat s respektem jako k jakémukoliv jinému člověku. To, co si dovolíme k vlastním dětem, bychom si k cizím lidem nikdy nedovolili, a to by mělo být měřítko. Je nutné pěstovat k nim úctu, ať je jim rok, deset nebo dvacet pět. Stále to jsou ty samé výzvy…“