shadow

Nemusíte dokazovat na tomto světě svoji hodnotu – vy ji prostě máte!

Na Bali lidé věří v bohy a věří, že bozi chtějí být lidem co nejblíže a chtějí jim pomáhat v každém okamžiku. A když se jich zeptáte, proč jsou tak šťastní, odpoví vám, že jsou šťastní, protože mají přízeň bohů. Tak to popisuje ve své knize Duchovní síla jógy Gertrud Hirschi (Fontana 2007), která na Bali pobývala. Nechme “božství”, ať se o nás postará, milujme je a věřme, že ono miluje nás. Věřme v přízeň a lásku toho, co nás přesahuje. Strach z budoucnosti pak nebude mít prostor, jak se v nás uchytit. Protože existují pouze dva způsoby života, jak říkával již Albert Einstein – ten žitý v lásce nebo ten žitý ve strachu. A jeden vylučuje druhý. Ať se nám daří žít více v lásce, že?:)

Každý člověk je hodnota! Vy jste hodnota! Vy jste ta božská jiskra! Vy jste to světlo! Vy jste ta láska! Uvnitř vás je to nejvyšší poznání, přímo božské poznání, a tedy pravda a láska. Vy jste ta cenná bytost! Máte svoji cenu, znejte svoji cenu! Nahlížejte na sebe s láskou a přijetím a svět tak bude nahlížet na vás, co říkáte? Líbí se mi také, když Esther Hicks říká, že každý člověk je milovaný mnohem více než si vůbec uvědomuje. Že božství každého zbožňuje, ať se děje co se děje. A že pokud se nacházíme v souladu se svojí vnitřní bytostí, jsme napojení právě na tu pravdu a lásku. Tak příjemný je pocit, když člověk přijímá sám sebe, když je vděčný za to, co jej přesahuje a když má úctu nejen k vesmíru, ale také sám k sobě, k druhým laskavým lidem a k přírodě. Když se srdce otevře…

S láskou Jitka

Toto je úryvek z brožurky Tančete v rytmu své duše