shadow

My všichni jsme světlonoši – 14.9. 2018

My všichni jsme světlonoši – 14.9. 2018

Moje kamarádka mi kdysi řekla, že jsem světlonoška. A já mám pocit, že všichni jsme v jádru světlonoši. Dneska jsem se procházela centrem Prahy, šla jsem kolem Náměstí republiky. Navštívila jsem svatého Tadeáška, kam chodila pro útěchu již moje babička, ač ani ona ani já nejsme „církevní“ lidé. Přesto nás světlo svatých přitahuje a vztahujeme se k němu, modlíme se, prosíme a děkujeme. Věřím, že světlo je naše podstata a že po něm všichni ve svém nejhlubším nitru toužíme. Všichni do jednoho toužíme být milováni, propojeni s láskou, nebýt osamoceni… A tak jsem se procházela a míjelo mě mnoho lidí. A představila jsem si, kdybychom všichni skutečně zářili svým světlem. Kdybychom využívali své světelné podstaty, své světelné potence a ta představa mě velmi rozradostnila. Všichni lidé svítili a vibrace se tak nesmírně povznesly… Nechť záříme, nechť záříme…

S radostí Jitka