• tančete4
  • spirituální
  • inspirovat5
shadow

Óm

óm_plátnoNÁZEV: Óm
Ručně malované plátno akrylovou barvou, 15 x 15 cm

Rozjasní váš domov kombinací zlaté, zelinkavé, bílé a jahodové barvy a symbolem „óm“…

Óm – symbol stvoření světa

„Óm je symbolem absolutna a sjednocení všech moudrostí. Podle tradic je Óm základní zvuk, z něhož pochází celý svět. Óm je jeden sanskrtský znak, zastoupený v angličtině třemi písmeny (aum), vyslovovaný však jako jedna slabika. Zvuk Óm lze kombinovat s dalšími zvuky. Výrazy poté vytvářejí víceslabičné mantry (např. Óm mani padme hum).Doporučuje se používat pouze mantry získané od Celé slovo i tři znaky A-U-M v sobě nesou obrovskou duchovní sílu. Její název symbolizuje veškerou trojitost: minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Tato mantra se považuje za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické znázornění této mantry je možné využít na vizuální meditaci.“ Zdroj: http://zivotni-energie.cz/om-symbol-stvoreni-sveta.html

CENA DEKORACE: 400 Kč

Pro objednání – formulář zde

IMG_óm