shadow

Povzbuzení od Anthonyho Robbinse

Anthony Robbins o “chybách” neboli o cenných životních zkušenostech:

“Vzpomeňte si na největší chybu, které jste se minulý rok dopustili. Možná vás pomyšlení na ni dosud skličuje. Je ale možné, že tato chyba byla součástí celého řetězce událostí, který vám přinesl více úspěchu než zklamání. Zamyslíte-li se nad tím, uvědomíte si, že jste si z “chyby” odnesli více ponaučení než z čehokoli jiného, co vás v té době potkalo. Máte tedy dvě možnosti: vyčítat si všechny své chyby, nebo je chápat jako zkušenost a vzít si z nich ponaučení. Každá zkušenost má několik významů. Záleží na vašem rozhodnutí, co zdůrazníte a na co se soustředíte. Základem úspěchu je zvolit pro každou zkušenost takovou interpretaci, která pracuje pro vás a nikoli proti vám… Zkuste se na chvíli zamyslet a vzpomenout si na pět svých největších selhání v životě. Co jste se z nich naučili? Jsou to pravděpodobně vaše nejcennější životní zkušenosti…”

Úryvek z knížky “Nekonečná síla” od Anthonyho Robbinse