shadow

Prostě vnitřní klid…

ÚVOD

Úvodem bych vám ráda velmi poděkovala za vaši důvěru a s radostí vás vítám při čtení této brožurky! Těší mě, že jste si tuto brožurku zakoupili, a rozhodli se tak nacházet svoji cestu, jak pěstovat svůj vlastní vnitřní klid. Rozhrnout tak závoje iluzí, které nás mohou brzdit! S velkou pokorou budu vaší průvodkyní na této cestě prohlédnutí iluzí a osvobození se od nich a odevzdávání se tak více vnitřnímu klidu! Věřím, že společně dokážeme ladit v našich srdcích více porozumění, lásky a moudrosti! Čeká nás inspirace, podněty a sebezkušenostní cvičení, která, věřím, vám pomohou prohlédnout právě ony iluze, naučit se s nimi pracovat! A tedy hlavně snadněji pěstovat v sobě vnitřní klid. Samozřejmě doporučuji věnovat se cvičením kdykoliv vás volají! Chce to silnou vůli, odhodlání, ale zkrátka cvik dělá mistra – co říkáte? První část se skládá z devíti týdnů – pro každý týden máte sebezkušenostní cvičení – opakování afirmací či provádění relaxací, meditací, imaginací. A v druhé části brožurky si budeme více povídat o meditaci… Z celého srdce si přeji, abyste zde nalezli to, co právě hledáte! Nechť je tato boržurka pro vás inspirací a děkuji za vaši důvěru, které si velmi vážím! Děkuji!

NÁHODA?

Podívejme se společně na téma „iluze náhody“. Znáte ten pocit, že jste součástí světa a nemáte vůbec žádnou moc či sílu cokoliv ovlivnit či změnit? Tak přesně takto je vystižen pocit této iluze! Je to pocit frustrace, nebojím se říci i beznaděje a odmítání sebe, své síly, síly stvoření nebo souvislostí v životních událostech. Po mnoho let jsem vnímala ve svém srdci tuto iluzi, která mi našeptávala, že člověk je bezmocný červík, jen prach. Nejsem sice vůbec církevní člověk, ale nedalo se nevnímat toto „poselství“ církve z různých filmů či knih. Až léty studia alternativních pramenů, sebe sama a druhých v mé psychologické praxi jsem pochopila, že citát z Bible nemám znít: „Prach jsi a v prach se obrátíš“, protože člověka velmi necitlivým způsobem degraduje. Ale tento citát by měl skutečně znít: „Energie jsi a v energii se obrátíš!“ Věřím, že Albert Einstein by byl z takového citátu nadšen. On totiž vždy tvrdil, že vše je energie a energie neumírá, jen se přerozuje, transformuje, mění.

Nedávno jsem se dívala na zajímavý dokument o vesmíru. Bylo tam výborně znázorněné, jak se vše kolem země neustále otáčí ve stejných dráhách a nazývali tam sílu, která tento neuvěřitelný systém planet drží stále pohromadě jako zákon přitažlivosti. A tak já si představuji každého člověka jako mikrokosmos, jako anténu kolem které vibrují energie. Člověk představuje živý zázrak, který vysílá elektromagnetické impulsy (viz EEG či EKG) a vesmírné pole k němu pomocí zákona rezonance přibližuje záležitosti stejného energetického obsahu. A pokud v sobě budeme ladit energii lásky, pak podobná energie bude proudit i v našem dosahu. Věřím tomu, že jsme vysílači a přijímači energií a že si pomocí svých myšlenek, pocitů a vnitřního nastavení klidu a míru můžeme harmonizovat záležitosti kolem sebe. Čemu věříte vy?

Známé osobnosti o této vnitřní síle člověka vždy nezakrytě mluvili – od Buddhy, Ježíše, Abrahama Lincolna, Alberta Einsteina, Wallace Wattlese, Charlese Haanela, Winstona Churchilla, Martina Luthera Kinga, Carla Gustava Junga (pojem synchronicity), Ralpha Waldo Emersona až po dr. Wyaneho Dyera, Esther Hicks, Doreen Virtue nebo Louise L. Hay.

A nyní je na nás prohlédnout tuto iluzi náhody! Prohlédnout to, že se události nevrství náhodně, bez příčiny, jen tak! Ale uvědomit si souvislosti! Uvědomit si příčiny a následky. Zkrátka uvědomit si tuto sílu přitažlivosti, rezonance nebo dle slov Carla Gustava Junga „synchronicitu“. Tedy že podobné na sebe nabaluje podobné. Tedy že to, na co se soustředíme, čemu dáváme energii, to se také manifestuje kolem. Co si o tom všem myslíte?

 

„Skutečným tajemstvím síly je uvědomování si síly!“  Charles Haanel

 

 

 

Deník

Pořiďte si deník! Je to krásná pomůcka, jak nahlížet na souvislosti našeho života. Když záležitosti píšeme, více se na ně soustředíme, a více tak můžeme proniknout pod jejich povrch! Proto kupte si nějaký krásný deník, který už jen při pohledu na něj ve vás vyvolá příjemné pocity a zapisujte si do něj krásnou tužkou vaše prožitky, vaše myšlenky, vaše pocity! Všímejte si toho, zda naleznete souvislosti mezi vaším myšlením a tím, co se děje bezprostředně kolem vás!

 

 

Afirmace

„Více se otevírám pochopení souvislostí v mém životě.“ Afirmaci si říkejte v duchu nebo nahlas před zrcadlem a mějte u toho příjemný pocit, že si jdete svou vlastní cestou intuice a pochopení svého života. Nahlížejte pomocí této afirmace pod pokličku událostí, a budete si tak více vědomí sama sebe! 

Inspirace

„Žijeme ve světě iluzí, kde máme všichni pocit odloučení. My všichni jsme na tom v mnoha ohledech stejně: prožíváme sami sebe jako odloučené tvory, ale v nejhlubší vrstvě naší mysli se prostírá jediná mysl. Je to Mysl, mysl Lásky. Každý, kdo dosáhne osvícení, prožívá celý svět, celý Vesmír jako jediný celek. Každý, kdo náhle pochopí nebe, si uvědomuje, že jednota, spojení a jedinečnost jsou pravdou vyššího vědomí. Právě to je důvod, proč uzdravení světa spočívá ve spojení a v tom, že překonáme představu o odloučení.“ Chuck Spezzano z knížky „Jestli to bolí, není to Láska“

   

„Myšlenky, které si zvolíte, jsou nástrojem, kterým malujete na plátno svého života.“ L. L. Hay

 

Toto je úryvek z brožurky „Jak v sobě pěstovat vnitřní klid“