shadow

Slova L. L. Hay

Zabývám se pozitivními myšlenkami

Představte si pozitivní myšlenky jako kapky vody. Jestliže si je vybíráte často, zpočátku máte malou kaluž, pak jezírko, pak nádherné velké jezero –  a protože se takovými myšlenkami zaobíráte stále častěji a častěji, nakonec před vámi leží celý oceán. Jsou-li vaše myšlenky negativní, můžete se utápět v moři své vlastní negativity. Jsou-li vaše myšlenky pozitivní, můžete se plavit po oceánu Života…

 

Přijímám všechny části sebe sama

Tím nejvýznamnějším krokem v procesu našeho léčení je přijmout sami sebe bezvýhradně – přijmout každou z mnoha svých součástí. To, jací jsme byli, když se nám ve všem dařilo, a když jsme měli smůlu. Když jsme se cítitli osamělí, a když jsme milovali. Když jsme byli pošetilí a když jsme měli ve všem jasno. Když jsme byli na dně a když jsme vítězili. To vše musíme přijmout. Většina našich problémů pramení v tom, že něco ze sebe popíráme a odmítáme – nemilujeme se bezvýhradně a bezpodmínečně. Neohlížejme se do minulosti s pocitem hanby. Dívejme se na ni jako na bohatství a plnost Života. Bez tohoto bohatství a této plnosti bychom tu dnes nebyli. V okamžiku, kdy začneme sami sebe přijímat bezvýhradně, se stáváme celistvými a vyléčenými.

 

O síle mysli 

Vaše mysl je nástroj, který můžete používat tak, jak sami chcete. To, jak svou mysl používáte dnes, je pouhý zvyk –  a zvyk, jakýkoliv zvyk, se dá změnit, jestliže opravdu chceme, a změnit se dá dokonce i v případě, že jen víme, že je to možné. Ztište na chvíli klábosení své mysli a zamyslete se nad tímto tvrzením: VAŠE MYSL JE NÁSTROJ, KTERÝ MůŽETE POUŽÍVAT TAK, JAK SAMI CHCETE. Myšlenky, pro něž jste se „rozhodli“, vytvářejí vaše zážitky. Věříte-li, že změnit určitý zvyk nebo myšlenku je obtížné a složité, volíte si tak myšlenku, která se pro vás stane pravdou. Jestliže se rozhodnete pro úvahu: „Provádět změny je pro mne stále snažší,“ pak se pro vás stane volba této myšlenky pravdou.

 

„Zdá se, že mnozí trpí na určité úrovni nedostatkem sebeúcty. Je pro nás obtížné se milovat, protože v sobě neseme všechny ty takzvané chyby a máme pocit, že vhledem k těmto nedostatkům není možné, abychom se milovali takoví, jací jsme. Obvykle lásku k sobě něčím podmiňujeme, a když potom navážeme nějaký vztah, děláme totéž i u druhých… Ti, kdo pocházejí z dysfunkčních rodin, bývají často přehnaně zodpovědní a mívají ve zvyku nemilosrdně se odsuzovat. Vyrostli v atmosféře napětí a úzkosti. Poselství, které jako děti přijali, zní: „Něco se mnou není v pořádku.“ Přemýšlejte chvilku nad slovy, kterými se sami káráte. Některé z frází, které lidi používají, jsou: špatný, hloupý, ošklivý, k ničemu, a tak dál. Používáte stejné výrazy při popisu vlastní osoby?… Potřebujeme si vybudovat vnitřní vědomí vlastní hodnoty, protože když se necítíme být dost dobří, najdeme si vždycky způsoby, jak se udržet v bídném stavu. Vytváříme si v těle nemoci nebo bolesti, otálíme s vykonáním toho, co by nám prospělo… Místo toho bychom mohli objevovat své tvůrčí zvláštnosti, svoji individualitu a vážit si těch vlastností, kterými se lišíme od ostatních. Každý z nás má na této zemi svou nezaměnitelnou úlohu, a když jsme k sobě kritičtí, zakrýváme ji.“ L. L. Hay z knihy „Síla je ve vás“

 

Další inspirace od L. L. Hay:

„Láska a uznání k sobě samým, ochota vytvořit v sobě prostor bezpečí, důvěra, přesvědčení, že si vše zasloužíte, a přijetí všeho, čím jste, k vám může přivolat láskyplné vztahy, novou práci, dokonce i upravit vaši tělesnou váhu.“

„Růže je vždy krásná, vždy dokonalá a vždy proměnlivá. Takoví jako jsme i my. Vždy jsme dokonalí, vždy jsme krásní a neustále se měníme.“

„Je bezpečné podívat se do svého nitra. Kdykoli se ponoříte hlouběji, objevíte nádherný poklad.“

„Vy jste vy. Jste zvláštní a jedineční, máte svůj vlastní talent a vlastní schopnosti. Nikdo nedokáže přesně to, co umíte vy. Neexistuje konkurence a srovnání. Zasloužíte si lásku a uznání. Jste nádherní. Jste svobodní.“

„Jediné, co potřebuji, je mít sama sebe ráda ještě víc než včera a přistupovat k sobě jako k člověku, který je hluboce milován.“ Vymažme výraz „měl/a/ bych“ ze svého slovníku… Kdykoliv vyslovíme „měl/a/ bych…“ ve skutečnosti říkáme, že je něco špatně. Výraz měl/a/ bych nahraďte výrazem „mohl/a/ bych“. Mohl/a/ bych dává možnost volby a volba znamená svobodu.“

„Štěstí znamená cítit se dobře.“

„Vytváříme-li ve vlastní mysli klid, harmonii a rovnováhu, setkáme se s nimi i v životě.“

„Zabývejte se myšlenkami, které vám dělají dobře. Dělejte věci, díky nímž se cítíte dobře. Buďte s lidmi, se kterými se cítíte dobře. Jezte věci, po kterých se cítí dobře vaše tělo. Vydejte se směrem, který vám dělá dobře.“