shadow

Tři životní pravidla dr. Nobua Šioji

Tři zlatá životní pravidla dr. Nobua Šioji:

(Dr. Nobua Šioja vyhrál japonský golfový šampionát ve svých 92 letech. Je to doktor učící, jak žít dlouhý, zdravý a šťastný život.

Smýšlejme o všem pozitivně. Jelikož se poslední dobou hodně mluví o obrovském významu pozitivního myšlení, nemusím to dále rozvádět. Bylo prokázáno, že pozitivní myšlení má blahodárný vliv na tělesné zdraví, například posiluje imunitní systém. Tento duševní postoj tedy není žádným pravidlem pro vedení lepšího života (ve smyslu etiky či náboženství), nýbrž důležitou radou k udržení či nabytí tělesného a duševního zdraví. Máme tudíž pozitivní základní postoj a v každé situaci jsme připraveni vidět šanci a využít ji. Nemá to nic společného s lichocením či lakováním světa na růžovo – právě naopak, místo abychom se zaměřovali jen na negativa, posuzujeme obě strany, abychom správně rozpoznali své šance a možnosti.

Nezapomínejme děkovat. Vděčnost by měla být naším základním pocitem, proto je důležité si ji neustále znovu připomínat. Pozornosti je v patách energie – když si vděčnost uvědomujeme, vysíláme odpovídající vibrace a přitahujeme vibrace stejného druhu, to znamená, že se bude objevovat stále více situací, za něž budeme moci projevit svůj vděk. Mnohým lidem chybí základní pozitivní postoj a ti především musí zaměřovat svou pozornost na věci, za něž mohou být vděční, i když jsou to jen maličkosti. Existují rovněž tací, kteří tvrdí, že v jejich životě není zhola nic za co by měli být vděční, ale každý by měl být vděčný již za to, že vůbec žije.

Nereptejme.Když někdo, místo aby byl vděčný, vidí na všem něco špatného, stávají se tyto negativní pocity a myšlenky vibracemi, které se šíří do jeho okolí, aby posléze přitáhly události, jež vyvolávají další reptání. Myšlenky typu „mám problémy”, „to ale nemám vůbec rád”, „to je těžké” nebo „to je namáhavé” přitahují složité, nepříjemné, těžké a špatně zvládnutelné situace. (Z knihy “Lečivá síla vody” od Masaru Emota)

 

 

“Láska, která vše zahrnuje, je tím skutečným elixírem života – zdrojem dlouhověkosti těla.

A její nedostatek vždy způsobí, že se cítíme staří.”

Josiah Gilbert Holland