shadow

Udělat si v práci přestávku… Tolik potřebné

Zrovna včera mi jedna žena vyprávěla, jak si v práci musí dělat pravidelně přestávky. Má svoji kancelář, zavře dveře, nasadí si sluchátka a poslouchá autogenní trénink. Ale říkala mi to s velkým ostychem, skoro jakoby se styděla, že si v práci musí dát oddych. A přitom je potřeba přestávek zcela přirozenou součástí pracovního procesu.

Pokud chce člověk pracovat a soustředit se, musí si dělat přestávky. Slovo MUSÍ je zde zcela na místě. Máme pocit, že děti ve škole přestávky potřebují, ale my dospělí máme pracovat 4 hodiny u počítače ráno, mít 30 min. pauzu na oběd, pak opět 4 hodiny pracovat? Velmi divný předpoklad, odporující zákonům těla i naší mysli. Mozek musí odpočívat, tělo se potřebuje zregenerovat a každá přestávka je právě touto blahodárnou regenerací.

Znáte ten příběh, jak muž kácí strom a pocestný se ho zeptá, jak dlouho jej kácí. Muž odpoví, že už 4 hodiny a že už je úplně unavený. Pocestný mu navrhne, ať si nabrousí pilu a on mu odvětí, že na to přeci nemá čas… Výmluvný příběh, že? Ve 21. století, kdy se neskutečně rozvíjí robotika a další „sci-fi“ obory se stydíme za to, že si naše tělo a naše mysl musí odpočinout? Poněkud zvláštní, že? Ano, jistě v progresivních společnostech, například v Americe, zavádějí do společností „meditační budky“, ale kolik je takových osvícených zaměstnavatelů?

Tedy buďme alespoň osvícení zaměstnanci a dělejme si přestávky! Nejlépe každou hodinu vstát od počítače alespoň na 5 minut se protáhnout chůzí do kuchyňky, apod… Však chůze je ten nejzdravější pohyb na světě…

S láskou a přáním spokojeného odpočinku při pracovních přestávkách přeji

Jitka