shadow

Věnovat pochopení a světlo


Pokud máte pocit, že vás ten druhý svým chováním nevědomky zranil nebo se dotkl vašeho ega, zkuste si zavřít oči a soustředit se na svoji srdeční krajinu. Zkuste tomu člověku dát pochopení, že si neuvědomil, že by vás ta záležitost mohla bolet. Zkuste se do něj vcítit, že je zavalen svojí prací, svými záležitostmi a že by vám vědomě nikdy tento člověk nechtěl ublížit, protože je to váš kamarád nebo kamarádka. A nyní si představte, že se vám v rukách objeví hřejivé světlo a položte si ruce se světlem na své srdce. Symbolicky tím vyzařujete čisté pochopení tomu člověku, zároveň odpuštění a zároveň pro sebe rozhodnutí, že se tím již více nebudete zabývat, protože právě teď jste zahojili hlavně to svoje vnitřní zranění. Dejte si světlo a pochopení sobě a dejte světlo a pochopení i druhému… Vždy se vám taková srdeční hygiena, očista odmění v další světlo a soucit…

S radostí Jitka