Každá emoce má své místo. A každá emoce má také dvě mince. Na jednu stranu ta negativní může být velmi nepříjemná a sužující. Na druhou stranu nás nutí podívat se na věci pořádně, hlouběji.

Takový vztek je vcelku sžíravý a nepěkný, jistě. Ovšem může nám dát sílu odhodlat se ke změně, kterou jsme dlouho odmítali udělat. Pak je tu smutek, někdy náročná emoce, ale nutí k zastavení, k zamyšlení. A pak tu máme ty pozitivní emoce. Vždy je možnost, že se převrátí do druhé polohy a zase naopak. Zkrátka princip jin a jang je „všeprostupující“. V jednom je zárodek druhého.

Laicky vykládaná ezoterie klade velký důraz na emoce kladné, pozitivní. Ano, láska, vděčnost, radost, soucit, přejícnost, klid, to jsou všechno moc fajn kvality v našem životě a jsou to jistě naši ukazatelé.

Na druhou stranu pokud se do nich člověk tlačí, pak tlak vyvolává další protitlak. A mnohdy se tak člověk nutí například milovat lidi kolem sebe, ale ono mu to nějak nejde, že? A tak se na sebe zlobí, proč ty druhé nepřijímá bezpodmínečně tak, jak nás to učí mnoho duchovních knih. Zdá se mi, že je to jen zkreslený výklad, který na člověka klade v podstatě nesplnitelný úkol.

Nejde o to milovat každého, nejde o to neustále vytvářet vztahy, protože pak to mohou být i „tahy“. Možná jen stačí prostě jen druhé vidět, pozorovat a nevytvářet si hned vztah. Třeba je fajn mít prostě nulový vztah… a jen druhé pozorovat, vnímat, nehodnotit a netlačit se do bezpodmínečné lásky. Nula je mnohdy více než dost, co myslíte?…

Jitka Nesnídalová