O co nám všem v životě v základu vlastně jde? O lásku, že? Všichni chceme být milovaní. Je to zcela přirozené… Proto je moudré otevřít srdce vůči sama sobě, nechat tam rozkvést voňavý květ sebepřijetí a vždy když je člověku smutno, vzpomenout si na něj a hýčkat ho, že?

A zde jsou tipy, jak se mít ráda podle L. L. Hay:

  1. Přestat se kritizovat a přestat kritizovat druhé
  2. Přestat sami sebe strašit
  3. Projevovat si něhu, laskavost a trpělivost
  4. Naučit se být laskaví ke své mysli
  5. Chválit se
  6. Povzbuzovat se
  7. Humor a rozvíjení radosti díky tomu, co se nám líbí
  8. Péčí o své tělo
  9. Přijímat sama sebe
  10. Začít hned teď a vytrvat

Začít si být více vědomí svých pocitů. Kdykoliv na sebe nahlížíte s láskou, cítíte se dobře, viďte? Naopak kdykoliv se podceňujete, cítíte se špatně, že? Pokud o sobě neustále přemýšlíte ve smyslu „Já nemůžu, neumím, apod..“, budete se cítit zkrátka špatně… Pokud o sobě přemýšlíte ve smyslu „Já můžu, umím, apod..“, budete se cítit lépe. Vytrvejte na cestě sebepřijetí! Vyžaduje to skutečně trpělivost jednotlivých krůčků… Brána vašeho srdce je vám stále a vždy otevřena. Jen s pokorou vytrvat, viďte?

A ještě dvě další povzbudivé inspirace:

„Místo aby sis vymýšlel důvod, proč nemůžeš svět milovat, snaž se vymyslet důvod, proč bys měl a musíš svět milovat. Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Snaž se svět milovat a hle, svět je změněn – změněn navždy. Když je srdce šťastné, objímá celý svět!” Sri Chinmoy

“Narodil ses s velkým potenciálem. Narodil ses s dobrotou a důvěrou.“ Rumi

Jitka N.