Přátelství mezi ženami je jako sesterství bez pokrevní příslušnosti. A přesto někdy mohou být pouta mezi přítelkyněmi silnější než mezi pokrevními příbuznými. Vzájemné přátelství žen je veliký dar stejně tak pro jednu jako pro druhou. V přátelství máme pocit, že jsme poznaly spřízněné duše, že zažíváme sounáležitost. Ženy tak vzájemně cítí podporu, cítí, že jsou milované a přijaté takové, jaké jsou. Zároveň jejich srdce oblažuje důvěra jednu v druhou a pocit bezpečí, že jedna druhé v nejvyšší nouzi vždy pomůže.

Vyplakat se na rameni, tleskat při zdarech, podpořit při zakopnutí, pohladit po vlasech, dát si kafíčko – to vše je přátelství, tolik cenné a povzbuzující. Jedna k druhé září otevřeným srdcem s přáním lásky a štěstí. Polibek a objetí na přivítanou a na rozloučenou jakoby mlčky stvrzovaly společnou cestu, podporu a vzájemnou náklonnost.

Přátelství je jako studánka – čirá, čistá, dohlédnete až do hlubin duše své přítelkyně a znáte ji jako samu sebe. Může se vám svěřit s čímkoliv a nikdy ji neodsuzujete, něžně poradíte, když jste požádána a nebo jen mlčky sdílíte smutek, pláč, zármutek. A nebo jí dodáte odvahu nebo se radujete a veselíte se jako malé holky, usmíváte se a je vám dobře a nic neřešíte, jen JSTE! Zároveň v přízni od vaší přítelkyně se zrcadlí vaše hodnota, vaše pravé já. Užíváte si společné sdílení života, společnou důvěru. Tato studánka je blahodárná, protože dokáže nasytit vaší žízeň po lásce a důvěře. Máte pocit, že nejste na vše sama a vaše přítelkyně jsou mnohdy vašimi živoucími anděly.

S přáním láskyplných vztahů s přítelkyněmi! Jitka N.