On-line kurz „Co si myslíš o penězích?“2022-08-22T17:25:30+00:00

Srdečně tě zvu do on-line kurzu na téma peníze. Je mi velkou ctí zamýšlet se s tebou nad přínosnými myšlenkami ohledně peněz. Pomohou nám k tomu například myšlenky Louise L. Hay nebo Esther a Jerry Hicksových. Čekají tě nahrávky k poslechu, které mají za úkol ladit v tobě souladný pocit ohledně peněz. Po zakoupení kurzu ti zašlu heslo pro vstup. Kurz je ti otevřen po dobu 2 měsíců. 

Těším se na tebe!

Úvod – co si myslíš o penězích?

Prosperita podle Louise L. Hay

Prosperita podle Esther a Jerry Hicks

Jak ladit nový přístup k prosperitě

Kurz obsahuje tyto nahrávky k poslechu, které ti také zašlu přes službu www.uschovna.cz a budeš je mít navždy pro sebe:

1. Krásné afirmace na podporu vnitřní síly a svého potenciálu (15:31 min.)

2. Obnovení vnitřní síly a finančního toku pro ženy (11:58 min.)

3. 13 bodů k získání úspěchu a 15 nejlepších afirmací pro úspěch od Pierra Franckha (9:27 min.

4. Meditace dýchání do břicha (20:02 min.)

5. Meditace lásky od Shakti Gawain (7:14 min.)

6. Meditace na umožňování si hojnosti od Esther a Jerry Hicks (13:03 min.)

O čem bude v kurzu řeč?

To, co většinu lidí limituje je, že peníze považují za kořen zla, za špatné, svazující, za komplikaci, za manipulaci, apod…  Veřejně se od nich distancují. Říkají, že nejsou důležité nebo že je svět postavený na hlavu, protože v něm jde jen o peníze. Většina lidí považuje peníze za velký problém, stres, musí se kvůli nim podřizovat lidem a událostem, které vůbec potkávat a zažívat nechtějí. Říkají, že když máš peníze, pak ztratíš přátelé, budeš sám. A taky přeci peníze vždy korumpují lidi, uf, uf, uf…..

Taková tíha negací jistě neotevírá dveře prosperitě, ale přímo je mohutně prosperitě uzavírá. V přesvědčeních je prostě dobré být vždy obezřetní, přeci jen spoluvytváří náš život, naše pocity, náš stav mysli.

Už máš také dost těchto limitujících přesvědčení?

Teď se podíváme na to, jak by bylo přínosné změnit tvůj pohled na peníze.

Peníze nejsou cíl, jsou prostředkem

Peníze jsou energie, stejně jako hmota či myšlenky jsou energie, to je již všeobecně známo. Všechno je energie a jen na daném člověku záleží, jak ji bude využívat. Peníze dokážou otevřít více dobra v lidech, protože dokáží dělat skvělé věci – finančně podporovat druhé koupí či darováním. Každá charita touží po penězích a chce jimi pomáhat. Na peníze se lze proto dívat jinak.

Peníze jsou neutrální. A záleží jen na nás, co si o nich budeme myslet. Jak jsme řekli, charity přinášejí dobro skrze peníze. Druhým přinášíme radost skrze peníze. Peníze nám dávají svobodu, ulehčení, je to nástroj možností. Nejsou to peníze, co nás činí šťastné, ale rozhodně peníze k našemu pocitu štěstí mohou přispět, protože dávají SVOBODU. Peníze nejsou cíl, ale nástroj.

Jak k nám peníze přicházejí?

Většina lidí si myslí, že lidé, kteří mají peníze, musí mít nějaké zvláštní privilegium – musí pocházet z bohaté rodiny, apod… To všechno jsou velmi limitující přesvědčení a pokud víme, že naše myšlenky, naše přesvědčení, spoluvytváří náš život, není radno si takové myšlenky v sobě uchovávat. A naopak si udělat jasno v tom, že k výskytu peněz v našem životě můžeme přispět tím, jak o nich přemýšlíme a co o nich prožíváme. Náš vnitřní svět je nedílným faktorem našeho života, že?

Chytré je být optimista 

Velmi omezujícím pocitem v přílivu peněz je strach o peníze, pocit finančního nedostatku. Z nějakého důvodu jsme byli vychováni k tomu myslet negativně, bát se, vyjadřovat se pesimisticky, být cyničtí. To je určitá norma – chovat se podezřívavě, bázlivě a hlavně se co nejvíce vyhýbat optimismu. Být cynický a negativní to je chytré, tak nám to bylo tvrzené. A tak se tento pesimistický životní přístup zcela logicky promítá i ve vztahu k penězům. Lidé si doslova svůj negativní postoj k penězům mnohdy hýčkají a vlastně se jím chlubí. Není nic lehčího než přestat hrát tuto hru a začít být upřímný sám k sobě a uznat peníze jako svého dobrého parťáka. A uznat sílu pozitivní mysli. Uznat sílu optimistického přístupu k životu. James Bond je jistě bohatý a je zároveň velmi vtipný, života si užívá a rozhodně nechodí po světě zamračený. Toto je samozřejmě fiktivní postava, ale mohla bych jmenovat světová jména ušlechtilých lidí a každý z nich by se jistě podepsal pod tvrzení, že se nepoddává negativním myšlenkám. Tito lidé vědí, že není chytré být pesimista, ale je chytré být optimista. Lidé, kteří znají svoji hodnotu, důvěřují svým schopnostem, důvěřují sami sobě, důvěřují službám, které nabízejí, jasněji otevírají dveře příležitostem.

Výdej a příjem

Výdej versus příjem. Nejkrásněji je toto téma vidět na dýchání. Začni pořádně dýchat, probouzíš tak přirozeně životní energii. Začni přijímat více vzduchu a nech jej opět dostatečně vyjít ven.  Stejně jako umět dávat je také důležité umět přijímat. Málokterá žena přijme s radostí pochvalu o tom, jak jí to dnes sluší. Proto zkus od dnešního dne vždy takovou poklonu přijmout s úsměvem a poděkováním… To je začátek přijímání. A prostě přijímej vše dobré, co ti kdo nabídne s láskou a radostí. O to více k tobě toho prosperujícího bude přicházet, že?:)

Od sebe ven

Většina lidí má pocit, že jim stále něco uniká. Stále si rezignovaně říkají něco v tom smyslu: “Kdybych já měl hodně peněz, pak bych byl šťastný.” Neuvědomují si totiž, že tento svět funguje přesně naopak – tedy od sebe ven.  Když budeš pěstovat světlo naděje o prosperitě, pak příležitosti k prosperitě o to lépe přijdou. Tvoje nastavení k penězům bude souladné, a o to lehčeji přicházejí příležitosti k penězům.

Soulad

Nejde o to, co člověk dělá, ale prvotně kým je! Jakmile se rozhodneš, že jsi osobnost, znáš svoji cenu jedinečnosti, pak otevíráš srdce prosperitě. Přestat se vymlouvat na minulost, na to, jak se chovají druzí… Jakmile je člověk dost odvážný, aby jeho prvotním životním kritériem bylo to, zda je v souladu se svým svědomím, zda je v souladu s tou nekonečnou silou, která nás přesahuje, o to lépe si umožňuje příležitosti k prosperitě. Jde o to preventivně přestat dávat do budoucna energii tomu, co se člověku nelíbí a naopak energeticky živit to, co oceňuje. Tam je člověk napojený na prosperitu.

Jakmile oceňuješ, dostává se ti více příležitostí k ocenění. Zkrátka – na co se soustředíš, to se zvětšuje.

Jakmile oceňuješ, jsi napojený/á na ten “Zdroj”, jsi napojený/á na to, kdo skutečně jsi.

A tak je skvělé, že ty víš, že moc dobře víš, že tvoje pozornost je vše. A proto dáváš pozornost právě prosperitě… Pozvolna, pevně, jasně…

TĚŠÍM SE NA TEBE!

S radostí Jitka

Přejít nahoru