Tolerance není prázdné slovo

Ve vztazích jde o toleranci, to je jasné. Ale někdy si někdo může plést toleranci a podřízení se. Co to znamená podřízení se? Do slova pod – řídit se. Nechat druhého, aby převzal odpovědnost za život partnera, řídil ho. A to jistě nedává vůbec smysl, že?

 

Sebeúcta vždy ukazuje správný směr

Jakmile se ve vztazích člověk ocitá v rovině nadřazenosti a podřízenosti, okamžitě se vychyluje vztah z rovnováhy. Tolerance je o rovnováze. Tolerujeme, ale nepodléháme. To je opravdu velký rozdíl, viďte? Kolik žen mi píše, že se nedokáže vymanit z vlivu jejich partnera a je za tím klíčový problém – sebeúcta!

 

Láska je svoboda

Pokud se člověk miluje, přijímá, ctí svoji hodnotu, pak nemá důvod nechat se řídit, nechat řídit svůj život. Člověk, který se veskrze miluje, žije ve svém středu, miluje se, neopovrhuje sebou. Takový člověk se dokáže radovat ze svého života a z maličkostí, jež život přináší. Naopak člověk, který podléhá svému partnerovi je v kleci, nesvobodný, nešťastný, smutný, frustrovaný… A to je veliká škoda odevzdat svou osobní sílu, svůj život, své volání duše, svou seberealizaci. A to je veliká škoda nepocítit lásku sama k sobě a nežít v pravdě…

 

Pozor na závislost

Proto tolerovat své partnery v drobnostech, kterými nijak nezasahují do svobody druhého, je velmi moudré. Ale být dobrovolně v podřízené pozici je velmi nemoudré. Milovat s otevřeným srdcem je velmi moudré, ale být na někom závislý s ustrašeným srdcem je velmi nemoudré. Milujte sebe sama a přijměte se! Tolik, tolik, tolik je to moudré, zdravé a to nejšťastnější rozhodnutí lidského života…. Co myslíte?

 

Praktický a jednoduchý tip pro každý den

A zde je jeden příjemný a velmi jednoduchý praktický tip pro návrat k sebeúctě:

Nadechujte se se slovem „sebeúcta“ nebo „sebeláska“ a představujte si, jak do vás energie sebeúcty proudí všemi póry do vašeho těla a když vydechujete, ponechte si ji u sebe. S výdechem si ji uložte do sebe… Využívejte sílu své představivosti, je to mocná pomocnice. Využívejte sílu slov, jsou to mocní pomocníci.

A rozloučím se krásnými slovy Christophera Hansarda:

„Nikdy se nenechte polapit strachem z vlastní bezcennosti, z toho, že vy sami nemáte žádnou hodnotu… Pravá sebeúcta je posvátná. Nosí ji v sobě každý a měli bychom ji využívat ve svém každodenním životě. Spojuje nás všechny…“

Jitka Nesnídalová