Popis

Čeká vás inspirace, podněty a sebezkušenostní cvičení. E-book se skládá z 9ti týdnů – pro každý týden je uvedeno sebezkušenostní cvičení. Nechť je pro vás inspirací.

Rozhrnout závoje iluzí, které nás mohou brzdit. S velkou pokorou budu vaší průvodkyní na této cestě prohlédnutí iluzí a osvobození se od nich, a odevzdávání se tak více vnitřnímu klidu. Věřím, že společně dokážeme ladit v našich srdcích více porozumění, lásky a moudrosti, prohlédnout právě ony iluze, naučit se s nimi pracovat. A tedy hlavně snadněji pěstovat v sobě vnitřní klid. Samozřejmě doporučuji věnovat se cvičením kdykoliv vás volají. Chce to silnou vůli, odhodlání, ale zkrátka cvik dělá mistra – co říkáte? První část se skládá z devíti týdnů – pro každý týden máte sebezkušenostní cvičení – opakování afirmací či provádění relaxací, meditací, imaginací. A v druhé části e-booku si budeme více povídat o meditaci…

Z celého srdce si přeji, abyste v tomto e-booku nalezli to, co právě hledáte.
Nechť je pro vás inspirací a děkuji za vaši důvěru, které si velmi vážím. Děkuji!

 1. týden – NÁHODA?

Podívejme se společně na téma „iluze náhody“. Znáte ten pocit, že jste součástí světa a nemáte vůbec žádnou moc či sílu cokoliv ovlivnit či změnit? Tak přesně takto je vystižen pocit této iluze. Je to pocit frustrace, nebojím se říci i beznaděje a odmítání sebe, své síly, síly stvoření nebo souvislostí v životních událostech.

Po mnoho let jsem vnímala ve svém srdci tuto iluzi, která mi našeptávala, že člověk je bezmocný červík, jen prach. Nejsem sice vůbec církevní člověk, ale nedalo se nevnímat toto „poselství“ církve z různých filmů či knih. Až léty studia alternativních pramenů, sebe sama a druhých v mé psychologické praxi jsem pochopila, že citát z Bible nemám znít: „Prach jsi a v prach se obrátíš“, protože člověka velmi necitlivým způsobem degraduje. Ale tento citát by měl skutečně znít: „Energie jsi a v energii se obrátíš!“ Albert Einstein vždy tvrdil, že vše je energie a energie neumírá, jen se přerozuje, transformuje, mění.

Kdysi jsem se dívala na zajímavý dokument o vesmíru. Bylo tam výborně znázorněné, jak se vše kolem země neustále otáčí ve stejných dráhách a nazývali tam sílu, která tento neuvěřitelný systém planet drží stále pohromadě, jako zákon přitažlivosti. A tak já si představuji každého člověka jako mikrokosmos, jako anténu kolem které vibrují energie. Člověk představuje živý zázrak, který vysílá elektromagnetické impulsy (viz EEG či EKG) a vesmírné pole k němu pomocí zákona rezonance přibližuje záležitosti stejného energetického obsahu. A pokud v sobě budeme ladit energii lásky, pak podobná energie bude proudit i v našem dosahu. Věřím tomu, že jsme vysílači a přijímači energií a že si pomocí svých myšlenek, pocitů a vnitřního nastavení klidu a míru můžeme harmonizovat záležitosti kolem sebe. Čemu věříte vy?

Známé osobnosti o této vnitřní síle člověka vždy nezakrytě mluvili – od Buddhy, Ježíše, Abrahama Lincolna, Alberta Einsteina, Wallace Wattlese, Charlese Haanela, Winstona Churchilla, Martina Luthera Kinga, Carla Gustava Junga (pojem synchronicity), Ralpha Waldo Emersona až po dr. Wyaneho Dyera, Esther Hicks nebo Louise L. Hay.

A nyní je na nás prohlédnout tuto iluzi náhody. Prohlédnout to, že se události nevrství náhodně, bez příčiny, jen tak. Ale uvědomit si souvislosti. Uvědomit si příčiny a následky. Zkrátka uvědomit si tuto sílu přitažlivosti, rezonance nebo dle slov Carla Gustava Junga „synchronicitu“. Tedy že podobné na sebe nabaluje podobné. Tedy že to, na co se soustředíme, čemu dáváme energii, to se také manifestuje kolem. Co si o tom všem myslíte?

„Skutečným tajemstvím síly je uvědomování si síly!“ Charles Haanel

 

Obsah:

Úvod

 1. Náhoda?
 2. Diagnóza – zavřené srdce?
 3. Iluze nabubřelého ega
 4. Iluze „nezasloužení si“
 5. Iluze nadměrného strachu
 6. Síla přítomnosti
 7. Pozor na shrbená záda!
 8. Iluze vševědoucího rozumu
 9. Iluze vážnosti
 10. A VÍCE O MEDITACI

 

Formát: pdf., A4, 40 stran