Popis

Věřím, že vám právě tento e-book pomůže nastartovat proces odpuštění. Také se vydáme cestou léčení šrámů duše vaší vnitřní holčičky a přijetí ženskosti. Protože kdo jiný nám v životě předává ten nejsilnější ženský vzor, než právě naše matka, že? S velkou pokorou budu vaší průvodkyní na této cestě většího pochopení k tomu, co vše se odehrává ve vztahu matka – dcera.

Velmi mě těší, že se zajímáte o tento e-book a rozhodujete se krůček po krůčku odpustit vaší matce, pokud cítíte, že ji odpustit potřebujete. Věřím, že vám může tento e-book pomoci alespoň o kousíček ozdravit váš společný vztah.

Čeká nás společná cesta plná inspirace, podnětů a občasných jednoduchých praktických cvičení či imaginací. Věřím, že vám pomohou více se podívat pod pokličku vztahu s matkou a své posvátné ženské sebeúcty. Samozřejmě doporučuji se cvičením opravdu pravidelně věnovat, protože v nich dostáváme odpovědi na otázky: „Jak na takový vztah s matkou, aby mě negativně neovlivňoval? Co pro to udělat?“

A prosím, přijměte povídání a cvičení jako celoživotní možnost podpory vaší ženské rodové linie a vaší zářící sebeúcty, ať nikdy nevyhasne! Nahlížejte se mnou do hlubin právě té vaší duše.

To, co se v nás drží, jsou mentální záležitosti – vzpomínky, přesvědčení, a s nimi je opět potřeba pracovat na mentální úrovni. Proto následujte cvičení, která zde uvádím opravdu pečlivě a procítěně, pak budou mít ten správný efekt očištění nebo dobití energie. Dostáváme se tak ke klíčovému tématu tohoto e-booku, a tedy k mentální práci. Je nesmírně důležitá, ačkoliv nás ji mnohdy nikdo v dětství ani v dospívání neučil. A během celého e-booku vám s radostí budu ukazovat, jak na ni.

Věřím, že společně dokážeme sebeúctu a úctu k ženské rodové linii více probudit, vnímat ji, kultivovat a hýčkat ji. Dala jste sama sobě a vesmíru impuls, že se chcete více dívat dovnitř sebe a nechat v sobě a ze sebe proudit úctu. A síla rozhodnutí vždy uvádí náš rozvoj v pohyb. Tedy pojďme se společně oddávat sebeúctě a pochopení pro svou matku.

Upozornění: Tento e-book je určený pro vztahy, které nejsou zatížené hlubokými šrámy. Pokud byl nebo je váš vztah s matkou velmi bolestivý, vyhledejte, prosím, odbornou pomoc v osobě psychologa či psychoterapeuta.

 

Matka a ženská rodová linie

Ženský princip je pasivní a intuitivní. Můžeme použít příměru luny a jin. Pasivním principem však není míněno, že si ženy dají nohy na stůl a celý život se koukají nečinně z okna. Pasivní v tomto případě znamená, že žena k sobě nechá věci přicházet. Je to jako s početím, spermie vcházejí do lůna ženy a ona je přijímá a dává tak možnost zrodu novému životu. A jak je to s vaším ženským principem? Jak se v něm cítíte? Převažuje? Nebo jste se rozhodla pro ten mužský princip (aktivní, boj, rozum) a vaše vnitřní žena pláče?

Líbí se mi vnímat ženský princip a jsem hrdá, že jsem žena. Baví mě být ženou, nechat se ochraňovat a nechat k sobě promlouvat intuici. Užívám si, když se my ženy cítíme ve svém ženství dobře, přijímáme náš ženský princip a milujeme jej… A toto všechno nemůžeme pocítit, pokud nepřijmeme svojí vlastní matku s pochopením, respektem a úctou k tomu, že nám darovala život. Co říkáte? Tak už se těším, že se spolu podíváme na to, jak mít soucitné srdce vůči našim matkám a být jim vděčné za to, že nám darovaly život a byly naším prvním vzorem ženství…

Měla jsem jednu klientku, která když ke mně přišla, podle jejích slov nebyla schopná mluvit s matkou “normálně”, a to ani chvíli. Hned se pohádaly, začaly si leccos vyčítat a podobně. Mluvily jsme o tom, že je potřeba matce odpustit, že za jejím chováním je nějaká bolest, stejně tak jako za chováním klientky. A samozřejmě bylo nevyhnutelné posilovat sebelásku klientky, jak již bylo řečeno. Prošly jsem spolu překódováním mnoha vzpomínek (viz kapitola v e-booku), imaginacemi na uzdravení vnitřní holčičky, na odpuštění matce. Klientka začala pomalu vnímat matku takovou, jaká je a přestávala ji tolik hodnotit.

Jak říká Matka Tereza, pokud lidi soudíme a neustále hodnotíme a chceme, aby se chovali jinak, pak nemáme prostor je milovat. A oni to nepřijetí samozřejmě cítí a zrcadlí nám jej zpět… Klientka tedy dostala za úkol, aby se zeptala matky na její dětství a dívala se na ní nesoudícíma očima. Byla jsem moc ráda, jak se vztah mezi klientkou a její matkou zlepšoval. Měla oči v slzách, když mi několikrát zdůraznila, že se při posledním setkání spolu dokázaly normálně bavit 3 hodiny. Byl to pro ni až zázrak. Matka ji vyprávěla, jak to v dětství neměla lehké. A skutečný a láskyplný zájem matku pochopit a dát jí soucit, vztah začal harmonizovat…

 

Obsah:

 • Úvod
 • Matka a ženská rodová linie
 • Dávání a přijímání
 • Něha, soucit, přijetí
 • Všeobjímající mateřská láska
 • Terapie dary
 • O předcích vždy s úctou
 • Překódování vzpomínek jako nejúčinnější metoda pro očištění vztahu s matkou
 • Jak ozdravit vztah mezi matkou a dcerou (z vašeho pohledu jako dcery)
 • Jak ozdravit vztah mezi matkou a dcerou (z vašeho pohledu jako matky)
 • Komunikujme s božskou jiskrou
 • Vaše vnitřní holčička už nemusí plakat!
 • Jste jako Ježíšek
 • Ženy, na slovíčko aneb menarche
 • Posvátná ženská sebeúcta
 • V sebelásce kveteme a stáváme se zcela přirozeně lepším člověkem aneb Přestaňme obviňovat!
 • Šťastná hvězda a pokora
 • Otázka nezní “Co jsi v životě dokázala?”, ale otázka zní “Miluješ?”

Formát: pdf., A4, 35 stran