Popis

Tváře ženy, síla odevzdání

Tento e-book přináší zklidňující slova pro ženskou duši. Budeme si povídat o odevzdání, o síle vlastního středu, o lásce a jak netlačit na sama sebe. O tom, co je být ženou učitelkou, moudrou stařenou nebo ženou proměnlivou v rámci cyklů.

Tváře ženy, přijetí sebe sama ve své proměnlivosti, a tedy sebeláska – krásné téma, viďte? Sebeláska je pro mnohé ženy tabu. Jsme tak naučené a také mně osobně trvalo mnoho let, než jsem pochopila, o co vlastně jde. Dlouhou dobu jsem používala výrazy jako “zdravé seběvědomí”, aby to nebylo tak výrazné a provokující. Ale když člověk pochopí, že sebeláska je v pořádku, pak žije v pravdě…

A o tom přesně je tento e-book – o hlubokém pochopení, že mít se ráda je v pořádku, ba co více, je to to nejšťastnější rozhodnutí v našem životě…  A pevně doufám, že tento e-book má sílu a schopnost vás vést zpět k tomu, co je tak pro štěstí esenciální a přirozené – tedy k vaší sebelásce!

 Luna v nás – tajemné téma, že? Čas naší společnosti je totiž výrazně mužský, tedy lineární. Události jdou jedna za druhou, vlastně celý život letí směrem kupředu, mnohdy bezhlavě, mnohdy tak protéká mezi prsty. Žena je však od své podstaty bytostí cyklickou, tedy je jí přirozené prožívat čas cyklicky. Stejně jako Luna na nebesích září v plné síle úplňku, časem se opět zmenšuje, až je naplněna její touha po chvíli oddechu – být světu schována. A pak opět narůstá její touha zářit a být viděna. A tak i my ženy nechme v sobě odvíjet tento cyklický čas v jeho zcela přirozeném rytmu. Buďme na sebe laskavé, zvláště v období menstruace, kdy potřebujeme odpočívat a být hlavně samy se sebou, a přijměme tak samy sebe, svoji proměnlivost, svoji něhu, svoji sílu, moc i zranitelnost! Jsme jako ta Luna na nebesích, nádherná, zářící a zároveň moudrá, tajemná, chápající, zvídavá, divoká a klidná!

A já jsem šťastná, že můžeme být nyní společně na cestě sebepoznání všech těchto možností, které v sobě my ženy skýtáme. A nezapomínejte, že jsem na této cestě vždy s vámi! Mějte se ráda, mějte úctu sama k sobě jako máte úctu právě k té nádherné a hluboké Luně na nebesích! Ona je tu vždy pro vás, aby vás inspirovala, chránila a dávala porozumění souvislostem.

Milovat sebe sama znamená žít v pravdě. Znamená to respekt k tomu, z čeho jsme zrozeni, tedy z energie přírody, energie lásky, energie životního požehnání, z energie slunce a energie Luny. Milujme se takové jaké jsme, protože jinak život nedává smysl, co říkáte?

 Potichu, pošeptej mi do ucha

Největší krásu tohoto světa

“No přeci tou je Láska!”

Obsah:

 • Tváře ženy
 • Luna v nás a sebeláska
 • Krása, láska a sebeláska
 • Žena bojovnice
 • Žena, která důvěřuje životnímu proudu
 • Žena básnířka
 • Skála (rozhodnost) versus Příboj (nerozhodnost)
 • Stále v pohodě? Leda tak na “onom” světě!
 • Žena vděčná za dary, kterými je obdarována
 • Žena učitelka
 • Sebeobětování versus pomoc
 • Bohyně hojnosti
 • Strážkyně domácího ohně
 • Jsem dost dobrá
 • Angorská kočka versus tulačka
 • Svůdná žena aneb Ženská smyslnost a sexualita
 • Žena matka
 • Vědma
 • Moudrá stařena
 • To se musíte zeptat těch druhých?!
 • Všechno je uvnitř
 • Prostě žena – dokonalá bytost taková jaká je
 • Ach to srovnávání…

 

Formát: pdf., A5, 40 stran