Kdykoli se ve vás zrodí nějaká negativní emoce, berte ji jako hlas, který vám říká: „Pozor. Probuď se. Buď tady a teď. Vystup ze své mysli. Vnímej přítomný okamžik.“

Uvědomte si i nepatrná podráždění, jinak v sobě budete hromadit nevědomé reakce. Jakmile si uvědomíte, že toto negativní energetické pole nepotřebujete, možná budete schopni zbavit se jej. Ale v tom případě se jej vzdejte úplně. Nejste-li toho schopni, alespoň přiznejte jeho existenci a soustřeďte se na své emoce.

Nejste-li schopni vzdát se negativních reakcí, můžete se jich zbavit tím, že si budete představovat, že jste průhlední pro jejich vnější příčiny…. Rezistence, kterou mysl způsobuje, je mnohem nepříjemnější než příčina podráždění, kterou se snaží odstranit.

To všechno lze změnit v duchovní cvičení. Představujte si, že jste průhlední, jako byste neměli hmotné tělo. Dovolte rušivým podnětům z vnějšího světa, aby vámi procházely. Jakékoli podněty pak přestanou narážet na neprostupnou „stěnu“ ve vašem nitru…. 

Když vám někdo řekne něco hrubého, čím vás chce urazit, nesnažte se nevědomě bránit, ale nechte jeho slova projít skrze vás. Nebraňte se. Jako byste neexistovali. Tomu se říká odpuštění. Tímto způsobem se stanete nezranitelnými.

Člověku, který vás urazil, můžete i přesto říci, že jeho chování je nepřijatelné. Ale on už nemá kontrolu nad vaším vnitřním stavem. Nikdo vás už neovládá – ani vaše vlastní mysl…

Až překonáte protiklady vytvořené myslí, budete jako hluboké jezero. Vnější okolnosti vašeho života budou jako hladina, která je někdy klidná a jindy rozbouřená. V hlubinách je však jezero vždycky klidné. Vy jste celé jezero, nejen jeho hladina. Jste v kontakt se svou vlastní hloubkou, která je vždycky naprosto klidná.

Nebráníte se žádné změně a nelpíte na žádné situaci. Váš vnitřní klid už nezávisí na vnější situaci. Žijete ve věčné a neměnné sféře bytí a vaše štěstí nezávisí na vnějším světě neustále se měnících forem. Nové formy můžete vytvářet, můžete si s nimi hrát a vnímat jejich krásu, ale nemusíte na nich lpět.

Eckhart Tolle z pracovní knihy Moc přítomného okamžiku