Pokud do vztahu vstupují jedinci, kteří jsou plní vnitřních zranění, těžko mohou společně utvořit spokojený vztah, protože chtě nechtě drnkají o tyto nevyléčené šrámy.

Sebedůvěra je OPRAVDU nedílnou součástí funkčního vztahu.

Jedině tehdy, cítí-li člověk v srdci něžnou lásku k sobě, může mít skutečně rád bezpodmínečně i druhého člověka.

Pokud do vztahu vstupují lidé, kteří znají svoji hodnotu, nečekají od druhého, že až teprve skrze něj svou sebedůvěru nebo sebelásku najdou, pak je tu možnost zrodu hezkého vztahu.

Nemá-li člověk dostatečně nevnímanou svoji sebehodnotu, vždy to vztah nějakým způsobem narušuje. Vznikají závislosti, úporné pocity žárlivosti a strachu, že ten druhý odejde. Pokud však člověk zná svoji sebehodnotu, vztah se může vyvíjet o to lépe.

Johan Wolfgang Goethe řekl: “Budete-li si důvěřovat, budete vědět, jak žít.“ Jsou to nádherná slova a obsahují v sobě všechno, co potřebujeme pro život vědět. Nejvíce času trávíme sami se sebou. Nikdy s nikým nemáme tak intenzivní a dlouhý vztah, právě tak jako s naším “vnitřním já”. Proč si tedy život sami sobě znepříjemňovat? V přijetí, lásce a spokojenosti sama se sebou se nacházejí ty pravé poklady života, které se přirozeně rozšiřují a nabalují na sebe další poklady.

Jitka Nesnídalová